facebook
Dobrý večer, je čtvrtek 29.2.2024 a svátek slaví Bedřich

Struktura péče o těhotné


Ilustrační fotografie


V České republice existuje rozsáhlý víceúrovňový systém péče o těhotné ženy, tak aby jim mohla být poskytnuta odborná péče podle jejich potřeb. Většina žen si vystačí s běžnou těhotenskou poradnou, některé ale musí navštěvovat specializovaná centra. Pojďme si stručně říci, jaká centra u nás máme a co všechno poskytují.

Těhotenské poradny neboli poradny základní péče

Tyto poradny bývají většinou zřízeny při ordinaci ženského lékaře, který na ně má vyčleněny určité dny v týdnu. Veškerou základní péči, jako jsou ultrazvuky, běžné odběry apod. tak lékař, který má ženu v péči už od doby před početím, zajišťuje sám. Tuto poradnu by měla navštívit každá těhotná žena. Potvrdí se zde těhotenství, udělá vstupní vyšetření, vystaví těhotenská průkazka, vypočítá stáří plodu, provedou krevní testy. V pravidelných intervalech je pak žena sledována. Výhodou je fakt, že žena lékaře zná a on by měl mít k dispozici veškerou dokumentaci. Pokud bude něco v nepořádku, může lékař odeslat ženu do poradny s vyšší odborností.

Poradny intermediární péče neboli poradny pro riziková těhotenství

Tyto poradny jsou ambulantními zařízeními pro těhotenství riziková a patologická. Rizikovým těhotenstvím se rozumí stav, který by mohl ohrozit matku či plod. Často se jedná o ženy s chronickými nemocemi, jež se během těhotenství mohou zhoršit (astma, cukrovka, hypotyreóza, vysoký tlak) či hrozící předčasné porody z jakéhokoliv důvodu, hrozící potraty a maminky příliš nízkého nebo vysokého věku. Spadají sem také budoucí maminky dvojčátek a trojčátek. Poradnu pro rizikové těhotenství bude také navštěvovat žena, u jejíhož miminka je podezření na vrozenou vývojovou vadu. Patologická těhotenství již znamenají vážnější problém, ať už na straně matky, plodu či obou. Většinou stačí ambulantní sledování a případná hospitalizace před porodem, někdy situace vyžaduje hospitalizaci i během těhotenství. Většinou jde o vícečetná těhotenství, nesprávné polohy plodu či nízce nasedající placentu.

Je třeba zmínit, že u velké části těhotných žen nakonec vše proběhne zcela fyziologicky a bez komplikací, včetně samotného porodu. Není pravdou, že by se těhotenství zbytečně patologizovala. Jde spíše o prevenci. Proč ji nevyužít, když je to možné?

Perinatologická centra

Zde se jedná o nejvyšší možnou úroveň péče, jakou jsme v současné době schopni poskytnout. Centra jsou zřízena u krajských gynekologicko-porodnických center, v republice jich máme celkem 12. Pro sledování i případnou léčbu a porod jsou sem posílány ženy s nejzávažnějšími riziky. Spolupracují zde odborníci z velkého množství i nepříbuzných oborů, aby bylo možno zajistit komplexní péči. Kromě porodníků a gynekologů bychom zde našli zejména neonatology a dále genetiky, hematology, anesteziology, patology, mikrobiology a tak dále.

Prekoncepční poradny a poradny pro ženskou infertilitu

Do těchto poraden přichází pro radu především ženy, kterým se nedaří otěhotnět. Ke konzultaci jsou také většinou posílány ženy po prodělaném potratu, zvláště pokud byl opakovaný. Tyto poradny mohou indikovat různá genetická vyšetření  a poskytují odborné konzultace v oblasti plánování těhotenství a možnostech léčby neplodnosti. Nezřídka bývají zřízena u soukromých klinik poskytujících umělá oplodnění a jinou léčbu neplodnosti. Často jsou napojena i na psychologickou pomoc.

HCG hormon neboli lidský choriový gonadotropin HCG hormon neboli lidský choriový gonadotropin

Na začátku si osvětlíme jednotlivé pojmy. Gonadotropin je odvozeno gonáda (česky pohlavní žláza) a choriový od chorion, což je obal kolem vyvíjejícího se zárodku. HCG je produkován placentou v průběhu těhotenství. Jeho hlavním úkolem je ...

Prenatální období Prenatální období

První fáze postihuje dobu od početí do 3. týdne těhotenství. Vzniká embryo, zárodek na konci první fáze dosahuje velikosti zhruba 2,5 mm. Začíná být srdce a vyvíjí se nervová soustava. Druhá fáze se označuje jako embryonální (zárodeční). Trvá ...

Ultrazvuk Ultrazvuk

Ultrazvuk se využívá při různých lékařských vyšetřeních. Není tedy divu, že se s ním setká i každá budoucí maminka. Ultrazvuková vyšetření se dělají během těhotenství a ověřují, že vše v bříšku je tak, jak má být. Každou maminku čeká ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka