facebook
Dobré poledne, je sobota 10.6.2023 a svátek slaví Gita

Triple test


Ilustrační fotografie


Tzv. triple test je v podstatě screening biochemických markerů z krve matky, prováděný po ukončeném 16. týdnu těhotenství. Z mateřského krevního séra se zjišťují hladiny tří markerů, které souvisí s těhotenstvím, zejména co se týče možných rizik výskytu vrozených vad. Jedná se o tyto tři hormony:

- AFP neboli α-fetoprotein

- hCG neboli lidský choriový gonadotropin

- uE neboli nekonjugovaný estriol

Toto vyšetření je, jak již bylo zmíněno, screeningové, tzn. podstupují jej všechny těhotné ženy a slouží především k záchytu možných rizikových těhotenství. Pokud jsou rizika vysoká (>1:350), je doporučeno následné invazivní vyšetření, nejč. odběr plodové vody neboli amniocentéza.

α-fetoprotein je hlavním plazmatickým proteinem žloutkového váčku a jater během období vývoje plodu. Nejvyšší hladiny se objevují během prvního trimestru, pak začíná pozvolna klesat. I u zdravých dospělých můžeme zanedbatelné množství této bílkoviny nalézt, zvýšené hladiny u nich mohou signalizovat některé druhy rakoviny. Fyziologická funkce není bohužel zatím úplně jasná. Sledován je především kvůli spojitosti s vrozenými vývojovými vadami, jako jsou:

- omfalokéla – pupečníková kýla, břišní stěna je nedokonale uzavřena

- Downův syndrom – snížení hladiny; známá trizomie chromozomu 21 spojená s mentální retardací a dalšími vadami

- defekty neurální trubice – různé narušení vývoje nervové soustavy či rozštěpy v obličeji

- ataxia teleangiectasia – závažný komplexní syndrom shrnující postižení imunitní, nervové, jaterní, kožní a endokrinní tkáně, jsou oslabeny mechanismy zajišťující správnost DNA

- nejrůznější tumory, zejména jater a zárodečných buněk(i u netěhotných, mužů a dětí).

hCG je hormonem produkovaným placentou. Jeho přítomnost v moči ženy je důkazem probíhajícího těhotenství, ostatně na tomto principu je založena většina běžně dostupných těhotenských testů. Jeho produkce v počátku těhotenství rychle roste až do 4. měsíce, proto se dá jeho průběh pomocí tohoto hormonu jednoduše sledovat. Snížená hladina hCG signalizuje mimoděložní těhotenství, mrtvý plod či hrozící potrat, naopak zvýšené hladiny vícečetná těhotenství, spolu se sníženou hladinou alfafetoproteinu přispívá k včasné diagnostice Downova syndromu. Při zvýšené hladině hCG se taktéž vylučuje choriokarcinom a mola hydatidosa.

uE je dalším placentárním hormonem. Jedná se o velmi dobrý ukazatel toho, jak plod spolupracuje s placentou, zda transport veškerých látek probíhá tak, jak má a plodu nic nechybí, případně nepřebývá. Záchyt abnormální hladiny může signalizovat hrozící potrat. Tento marker je ovšem velmi labilní, často jsou výsledky falešně pozitivní kvůli špatnému zacházení se vzorky, proto je potřeba v případě podezření doplnit další vyšetření.

Těhotenské testy Těhotenské testy

Těhotenský test bývá první věc, která potvrdí ženě těhotenství. Stávalo se, že při použití testů několikrát za sebou ukazovaly pozitivní výsledek a někdy negativní. Jak se vlastně má správně používat...

Jak velký význam má předporodní kurz? Jak velký význam má předporodní kurz?

Každá maminka se na svůj porod připravuje jinak. Některá cvičí a dodržuje zdravou stravu, jiná navštěvuje předporodní kurzy. V těchto kurzech najdete spousty cenných rad a návodů na správné cvičení a přípravu na porod.

Velký genetický ultrazvuk Velký genetický ultrazvuk

Velký genetický ultrazvuk je vyšetření, které přichází na řadu zhruba v 20. týdnu těhotenství. Tento ultrazvuk by měl být proveden na vyšším pracovišti, jelikož mnoho gynekologů k němu ve své ordinaci nemá to správné...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka