facebook
Příjemnou noc, je středa 19.1.2022 a svátek slaví Ilona

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není věcí, ale v mnohých případech je právoplatných členem domácnosti. Nová právní úprava, která by měla být uvedena do praxe od 1. ledna 2014, se nechala inspirovat v německém předpisu.

Zvíře bude proto napříště považováno za živého tvora, který disponuje smysly. Oproti současné právní úpravě je výslovně uvedeno, že zvíře není věcí a ustanovení týkající se věcí se budou aplikovat jen v případě, že to nebude odporovat stanovené povaze zvířete. Zvíře je tak svým významem postaveno nad věci. Toto dokazuje i skutečnost, že ochrana zdraví a života zvířete bude mít přednost před věcí.

Pokud někdo zvíře poraní, vznikne mu povinnost nahradit vzniklou škodu jeho vlastníkovi. Počítá se zejména s náhradou nákladů na léčbu poraněného zvířete. Celková výše těchto nákladů může dokonce převyšovat i samotnou cenu zvířete a nebude se jednat o neúčelnou náhradu. Zároveň bude v odůvodněných případech možné požadovat i náhradu nemajetkové újmy vyplývající z citového vztahu k danému zvířeti.

Skutečnost, že i nadále bude možné využít některých ustanovení o věcech, odpovídá tomu, že bude možné zvíře prodat, mít je ve svém vlastnictví, získat z útulku apod. Zároveň bude platit, že při nalezení zvířete není možné si jej automaticky ponechat, ale vrátit jej jeho vlastníkovi. Není-li takový majitel znám, obrátí se nálezce na obec.

Jestliže dojde k nálezu zvířete určeného k tzv. zájmovému chovu, například psa, stane se nálezce jeho vlastníkem, pokud se o něj nikdo do dvou měsíců nepřihlásí. Jestliže však nálezce nemá o zvíře zájem, bude obcí svěřeno do péče útulku s tím, že následně je možné najít mu nového majitele po uplynutí čtyř měsíců, po které se o zvíře nikdo nepřihlásí.

Vykradené vozidlo na parkovišti

Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů,

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka