facebook
Dobrý podvečer, je neděle 4.12.2022 a svátek slaví Barbora

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není věcí, ale v mnohých případech je právoplatných členem domácnosti. Nová právní úprava, která by měla být uvedena do praxe od 1. ledna 2014, se nechala inspirovat v německém předpisu.

Zvíře bude proto napříště považováno za živého tvora, který disponuje smysly. Oproti současné právní úpravě je výslovně uvedeno, že zvíře není věcí a ustanovení týkající se věcí se budou aplikovat jen v případě, že to nebude odporovat stanovené povaze zvířete. Zvíře je tak svým významem postaveno nad věci. Toto dokazuje i skutečnost, že ochrana zdraví a života zvířete bude mít přednost před věcí.

Pokud někdo zvíře poraní, vznikne mu povinnost nahradit vzniklou škodu jeho vlastníkovi. Počítá se zejména s náhradou nákladů na léčbu poraněného zvířete. Celková výše těchto nákladů může dokonce převyšovat i samotnou cenu zvířete a nebude se jednat o neúčelnou náhradu. Zároveň bude v odůvodněných případech možné požadovat i náhradu nemajetkové újmy vyplývající z citového vztahu k danému zvířeti.

Skutečnost, že i nadále bude možné využít některých ustanovení o věcech, odpovídá tomu, že bude možné zvíře prodat, mít je ve svém vlastnictví, získat z útulku apod. Zároveň bude platit, že při nalezení zvířete není možné si jej automaticky ponechat, ale vrátit jej jeho vlastníkovi. Není-li takový majitel znám, obrátí se nálezce na obec.

Jestliže dojde k nálezu zvířete určeného k tzv. zájmovému chovu, například psa, stane se nálezce jeho vlastníkem, pokud se o něj nikdo do dvou měsíců nepřihlásí. Jestliže však nálezce nemá o zvíře zájem, bude obcí svěřeno do péče útulku s tím, že následně je možné najít mu nového majitele po uplynutí čtyř měsíců, po které se o zvíře nikdo nepřihlásí.

Pacht v novém občanském zákoníku Pacht v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva...

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka