facebook
Dobré odpoledne, je pondělí 15.7.2024 a svátek slaví Luboš

Dárcovství spermií


Ilustrační fotografie


Jednou z možností léčby neplodnosti je využití darovaného spermatu. Zhruba polovina neplodností má příčinu na straně muže, převážně pak v nedostatečné kvalitě či počtu spermií. Pokles hodnot spermiogramu je všeobecně známým trendem dnešní mužské populace, velmi pravděpodobně souvisejícím se současným životním stylem, znečištěním prostředí, pracovní a psychickou zátěží. Kvalitního spermatu proto stále ubývá, bohužel stejně jako kvalitních dárců. Díky metodám umělého oplodnění, jako je např. ICSI (intracytoplazmatická spermatická injektáž), a možnosti preventivního zmražování spermatu před chemoterapeutickou a radioterapeutickou léčbou rakoviny, sice indikací k využití dárcovského spermatu ubývá, stále však zůstává alternativou pro některé neplodné páry a také určitou formou přivýdělku, zejména mezi vysokoškolskými studenty.

Dárcovství spermií je v České republice přísně anonymní, to znamená, že příjemkyně nesmí znát žádné osobní údaje dárce a dárce sám se nikdy nedozví, zda jeho sperma bylo někdy využito a kolik jeho biologických potomků běhá po světě. Do 30 let je možné nechat na žádost dítěte či jeho zákonného zástupce vyhledat informace o zdravotním stavu dárce, pokud se k tomu naskytne indikace, ale bez identifikačních údajů. Často identitu dárce nezná ani lékař, který provádí inseminaci, jelikož dnes jsou vzorky označovány speciálními kódy. Vhodný dárce se vybírá podle vlastností budoucího otce, tak aby byly co možná nejpodobnější (krevní skupina, výška, váha, barva vlasů, očí…). Fotografie se však u vzorků nenacházejí.

Dárcem spermatu se může stát zdravý mladý muž ve věku mezi 18 až 35 (max. 40) lety, bez anamnézy předchozí léčby neplodnosti, genetické a psychiatrické zátěže v rodině, bez anamnézy závislostí, nekuřáci a musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Pokud se takový muž rozhodne stát se dárcem, je pozván k odběru spermatu a podrobnému vyšetření v andrologické laboratoři. Jako první se provádí spermiogram, kde se určí počet a pohyblivost spermií. Normy pro dárcovství jsou přísnější než hraniční normy k otěhotnění, jelikož odebraný vzorek je před použitím hluboce zmrazen, aby mohl být dlouhodobě uchován, a navíc se může rozdělit ve více dávek. Většinou cca do hodiny je znám výsledek. Pokud dárce projde, začíná kolotoč dalších testů, na jejichž začátku jsou krevní odběry, zejména kvůli různým infekčním a pohlavně přenosným nemocem, včetně HIV. Nabírají se také zkumavky určené pro genetickou laboratoř, aby se vyloučila dispozice pro závažné choroby a dědičná onemocnění obecně. Dárce je taktéž podroben důkladnému fyzickému a psychickému vyšetření, je sepsána mnohem podrobnější anamnéza, než je v úvodním dotazníku. Není divu, že v dnešní době vyhoví asi jen 5-15% mužů a spermatu je proto obecně nedostatek. Existují dokonce mezinárodní banky, největší z nich, Cryos International sídlící v Dánsku distribuuje do více než 40 zemí světa.

Odebraný vzorek spermatu se ihned zmrazí na teplotu tekutého dusíku (-196°C). Je oštítkován a po půl roce znovu testován, zejm. na HIV. Pokud jsou testy negativní, vzorek se může použít a dárce je objednán k dalším odběru v průběhu přibližně dvou měsíců, ideálně se odběrů provádí deset od jednoho dárce. Po desáté dávce se dárci vyplácí polovina odměny.

V ČR je dárcovství spermatu ze zásady bezplatné, dárci je ovšem poskytnuta určitá finanční náhrada spojená s vynaloženými náklady na odběry, která činí max. 500 Kč za jeden odběr. Při odběru 10 vzorků jde tedy maximálně o 5 000 Kč. Některá centra však nabízí částky až do 2 000 Kč.
Za 6 měsíců od posledního odběru je dárce pozván ještě jednou na kontrolní testy krve. Jsou-li v pořádku, je dárci vyplacena zbývající část odměny.

Neexistuje žádná centrální databáze, takže na odběry je možné přijít opakovaně. Kliniky si však hlídají jedinečnost kódů dárců a pokud je úspěšně použito sperma jednoho dárce vícekrát, vyřadí ho. Horní limit je většinou okolo 5, některých zemích je ovšem i mnohem vyšší.

Nespornou výhodou dárcovství spermií je kromě finanční odměny podrobné vyšetření vlastní plodnosti prakticky zadarmo. Na rozdíl od dárcovství vajíček je také prakticky bez rizika. Jediným omezením životního stylu dárce je doporučená třídenní abstinence v pohlavním styku před odběrem, což se ovšem týká i masturbací. Je to z důvodu vytvoření dostatečné zásoby materiálu. Delší abstinence ale vede spíše ke snížení kvality.

Metody asistované reprodukce Metody asistované reprodukce

Asistovaná reprodukce neboli umělé oplodnění je souhrnné označení pro způsoby pomoci neplodným párům v dosažení vytouženého těhotenství z pozice lékaře. Obecně se jedná o jakýkoliv medicínský zásah, který zvyšuje ...

SOUTĚŽ o silikonové korále pro maminky - MAMA CHIC

Ve světě populární unikátní silikonové korále vyrobené speciálně pro maminky dětí ve věku 3 až 12 měsíců konečně dorazily i na český trh.

Jak se správně připravit na těhotenství? Jak se správně připravit na těhotenství?

Téměř každá žena jednou v životě dojde k bodu, kdy se rozhodne založit rodinu. I když se nad tím spousta budoucích maminek nezamýšlí, je třeba pořádně se na těhotenství připravit. Smyslem...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka