facebook
Dobrý večer, je pátek 14.6.2024 a svátek slaví Vít

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014


Ilustrační fotografie


Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014. Tyto změny se mimo jiné dotknou právě i smlouvy o smlouvě budoucí.

Podle stávající právní úpravy jsou na obsah smlouvy o smlouvě budoucí kladeny poměrně přísné nároky, neboť strany si musí sjednat podstatné náležitosti samotné budoucí smlouvy, k jejímuž uzavření strany ve výsledku směřují. Tato zákonná podmínka platnosti smlouvy je pokládána za nevýhodnou a pro strany zatěžující, neboť účastníci si prakticky již v této fázi, která by měla být pouze předběžná, již musí závazně sjednat podstatné náležitosti samotné smlouvy, kterou uzavřou v budoucnu. Právě tento bod by se měl napříště od 1. ledna 2014 změnit a pro platnost smlouvy o smlouvě budoucí bude postačující, že si účastníci sjednají samotný obsah budoucí smlouvy pouze obecným způsobem.

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí se dále bude týkat zejména části spočívající ve lhůtě, do kdy se má uzavřít samotná budoucí smlouva. Nový občanský zákoník bude vyžadovat, aby oprávněná strana nejprve vyzvala ve sjednané době druhou povinnou stranu k uzavření budoucí smlouvy. Nedojde-li k této výzvě, povinnost k uzavření samotné budoucí smlouvy zanikne. Dále pak nebude již od 1. ledna 2014 povinnost sjednávat smlouvu o smlouvě budoucí v písemné formě, nicméně tento způsob ujednání lze jedině doporučit s ohledem na případný spor a důkazní povinnost.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Vykradené vozidlo na parkovišti

Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů,

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka