facebook
Dobré odpoledne, je pondělí 18.2.2019 a svátek slaví Patrik

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014


Ilustrační fotografie


Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014. Tyto změny se mimo jiné dotknou právě i smlouvy o smlouvě budoucí.

Podle stávající právní úpravy jsou na obsah smlouvy o smlouvě budoucí kladeny poměrně přísné nároky, neboť strany si musí sjednat podstatné náležitosti samotné budoucí smlouvy, k jejímuž uzavření strany ve výsledku směřují. Tato zákonná podmínka platnosti smlouvy je pokládána za nevýhodnou a pro strany zatěžující, neboť účastníci si prakticky již v této fázi, která by měla být pouze předběžná, již musí závazně sjednat podstatné náležitosti samotné smlouvy, kterou uzavřou v budoucnu. Právě tento bod by se měl napříště od 1. ledna 2014 změnit a pro platnost smlouvy o smlouvě budoucí bude postačující, že si účastníci sjednají samotný obsah budoucí smlouvy pouze obecným způsobem.

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí se dále bude týkat zejména části spočívající ve lhůtě, do kdy se má uzavřít samotná budoucí smlouva. Nový občanský zákoník bude vyžadovat, aby oprávněná strana nejprve vyzvala ve sjednané době druhou povinnou stranu k uzavření budoucí smlouvy. Nedojde-li k této výzvě, povinnost k uzavření samotné budoucí smlouvy zanikne. Dále pak nebude již od 1. ledna 2014 povinnost sjednávat smlouvu o smlouvě budoucí v písemné formě, nicméně tento způsob ujednání lze jedině doporučit s ohledem na případný spor a důkazní povinnost.

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Spotřebitel v novém občanském zákoníku Spotřebitel v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2014 a nahrazuje dosavadní právní úpravu občanského zákoníku, který v sobě mimo jiné zahrnoval i ustanovení na ochranu spotřebitele v souvislosti s uzavíráním závazkových...

Náhrada škody na zdraví podle nového občanského zákoníku Náhrada škody na zdraví podle nového občanského zákoníku

Náhrada škody na zdraví zaznamená v novém občanském zákoníku změny, zejména pokud jde o formu a rozsah odškodnění. Stávající právní úprava stála na již přežitých ustanoveních, zvláště pokud jde o vyčíslení náhrady...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka