facebook
Dobré odpoledne, je sobota 10.6.2023 a svátek slaví Gita

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014


Ilustrační fotografie


Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014. Tyto změny se mimo jiné dotknou právě i smlouvy o smlouvě budoucí.

Podle stávající právní úpravy jsou na obsah smlouvy o smlouvě budoucí kladeny poměrně přísné nároky, neboť strany si musí sjednat podstatné náležitosti samotné budoucí smlouvy, k jejímuž uzavření strany ve výsledku směřují. Tato zákonná podmínka platnosti smlouvy je pokládána za nevýhodnou a pro strany zatěžující, neboť účastníci si prakticky již v této fázi, která by měla být pouze předběžná, již musí závazně sjednat podstatné náležitosti samotné smlouvy, kterou uzavřou v budoucnu. Právě tento bod by se měl napříště od 1. ledna 2014 změnit a pro platnost smlouvy o smlouvě budoucí bude postačující, že si účastníci sjednají samotný obsah budoucí smlouvy pouze obecným způsobem.

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí se dále bude týkat zejména části spočívající ve lhůtě, do kdy se má uzavřít samotná budoucí smlouva. Nový občanský zákoník bude vyžadovat, aby oprávněná strana nejprve vyzvala ve sjednané době druhou povinnou stranu k uzavření budoucí smlouvy. Nedojde-li k této výzvě, povinnost k uzavření samotné budoucí smlouvy zanikne. Dále pak nebude již od 1. ledna 2014 povinnost sjednávat smlouvu o smlouvě budoucí v písemné formě, nicméně tento způsob ujednání lze jedině doporučit s ohledem na případný spor a důkazní povinnost.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka