facebook
Dobré ráno, je úterý 21.3.2023 a svátek slaví Radek

Způsob náhrady škody na majetku


Ilustrační fotografie


Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá. Dojde-li se k závěru o jeho odpovědnosti, přichází na řadu řešení otázky způsobu náhrady škody.

Vezměme si modelovou situaci, kdy při opravě domu poškodí řemeslníci nevhodnou manipulací s nákladním vozidlem přilehlý pozemek. Vlastník pozemku má v takovém případě právo požadovat náhradu škody. V souladu s občanským zákoníkem se hradí nejen skutečná škoda, ale i případně ušlý zisk. Pokud jde o způsob náhrady vzniklé škody na majetku, tak v první řadě se náhrada poskytuje v penězích. Vedle toho má poškozený možnost požádat, aby vzniklá škoda byla odstraněna uvedením do předešlého stavu. Tato volba však přichází do úvahy pouze v případě, že je to reálně možné a zároveň účelné.

Jestliže poškozený nevyzve odpovědný subjekt k tomu, aby způsobenou škodu napravil odstraněním vzniklých následků tak, aby se vše vrátilo do původního stavu, bude mu škoda uhrazena v penězích. V takovém případě je ideální, pokud se obě strany shodnou na částce k náhradě škody. Nedohodou-li se, a je-li odpovědný subjekt pojištěn, ohodnotí vzniklou škodu likvidátor pojišťovny. Není-li pojištěn, je vhodné doporučit zpracování znaleckého posudku namísto vleklého soudního řízení. Znalec, v postavení nestranného subjektu, tak určí nutný rozsah náhrady škody na majetku.

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Spotřebitel v novém občanském zákoníku Spotřebitel v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2014 a nahrazuje dosavadní právní úpravu občanského zákoníku, který v sobě mimo jiné zahrnoval i ustanovení na ochranu spotřebitele v souvislosti s uzavíráním závazkových...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka