facebook
Dobré odpoledne, je pátek 22.1.2021 a svátek slaví Zdeněk

Způsob náhrady škody na majetku


Ilustrační fotografie


Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá. Dojde-li se k závěru o jeho odpovědnosti, přichází na řadu řešení otázky způsobu náhrady škody.

Vezměme si modelovou situaci, kdy při opravě domu poškodí řemeslníci nevhodnou manipulací s nákladním vozidlem přilehlý pozemek. Vlastník pozemku má v takovém případě právo požadovat náhradu škody. V souladu s občanským zákoníkem se hradí nejen skutečná škoda, ale i případně ušlý zisk. Pokud jde o způsob náhrady vzniklé škody na majetku, tak v první řadě se náhrada poskytuje v penězích. Vedle toho má poškozený možnost požádat, aby vzniklá škoda byla odstraněna uvedením do předešlého stavu. Tato volba však přichází do úvahy pouze v případě, že je to reálně možné a zároveň účelné.

Jestliže poškozený nevyzve odpovědný subjekt k tomu, aby způsobenou škodu napravil odstraněním vzniklých následků tak, aby se vše vrátilo do původního stavu, bude mu škoda uhrazena v penězích. V takovém případě je ideální, pokud se obě strany shodnou na částce k náhradě škody. Nedohodou-li se, a je-li odpovědný subjekt pojištěn, ohodnotí vzniklou škodu likvidátor pojišťovny. Není-li pojištěn, je vhodné doporučit zpracování znaleckého posudku namísto vleklého soudního řízení. Znalec, v postavení nestranného subjektu, tak určí nutný rozsah náhrady škody na majetku.

Pacht v novém občanském zákoníku Pacht v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva...

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka