facebook
Dobrý podvečer, je středa 6.7.2022 a svátek slaví Státní svátek - Mistr Jan Hus

Způsob náhrady škody na majetku


Ilustrační fotografie


Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá. Dojde-li se k závěru o jeho odpovědnosti, přichází na řadu řešení otázky způsobu náhrady škody.

Vezměme si modelovou situaci, kdy při opravě domu poškodí řemeslníci nevhodnou manipulací s nákladním vozidlem přilehlý pozemek. Vlastník pozemku má v takovém případě právo požadovat náhradu škody. V souladu s občanským zákoníkem se hradí nejen skutečná škoda, ale i případně ušlý zisk. Pokud jde o způsob náhrady vzniklé škody na majetku, tak v první řadě se náhrada poskytuje v penězích. Vedle toho má poškozený možnost požádat, aby vzniklá škoda byla odstraněna uvedením do předešlého stavu. Tato volba však přichází do úvahy pouze v případě, že je to reálně možné a zároveň účelné.

Jestliže poškozený nevyzve odpovědný subjekt k tomu, aby způsobenou škodu napravil odstraněním vzniklých následků tak, aby se vše vrátilo do původního stavu, bude mu škoda uhrazena v penězích. V takovém případě je ideální, pokud se obě strany shodnou na částce k náhradě škody. Nedohodou-li se, a je-li odpovědný subjekt pojištěn, ohodnotí vzniklou škodu likvidátor pojišťovny. Není-li pojištěn, je vhodné doporučit zpracování znaleckého posudku namísto vleklého soudního řízení. Znalec, v postavení nestranného subjektu, tak určí nutný rozsah náhrady škody na majetku.

Vykradené vozidlo na parkovišti

Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů,

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka