facebook
Dobré dopoledne, je úterý 23.7.2024 a svátek slaví Kristýna

Peněžitá pomoc v mateřství


Ilustrační fotografie


Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

 

Peněžitou pomoc v mateřství lze čerpat nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Nemocenské pojištění nastávající maminky, která je zaměstnaná vzniká dnem, ve kterém nastoupila do práce a zaniká dnem skončení pracovního poměru. Pro případ, že nastávající maminka ukončení pracovní poměr, aniž by začala pracovat u jiného zaměstnavatele, nemusí se obávat, že by neměla nárok na vyplacení uvedených dávek. Zákon stanoví, že peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k čerpání peněžité pomoci v mateřství v ochranné lhůtě 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. To znamená, že těhotná zaměstnankyně si zajistí nárok na mateřské dávky, jestliže k ukončení pracovního poměru dojde v době nejdříve ukončeného 2. – 3. měsíce těhotenství. 

 

To vše samozřejmě za předpokladu splnění shora uvedené podmínky 270 dní trvání pojištění v posledních dvou letech. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nejen v důsledku zaměstnání v pracovním poměru, ale týká se i těhotných žen podnikajících jako OSVČ, ovšem za předpokladu, že si hradí nemocenské pojištění.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka