facebook
Dobré odpoledne, je neděle 17.10.2021 a svátek slaví Hedvika

Peněžitá pomoc v mateřství


Ilustrační fotografie


Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

 

Peněžitou pomoc v mateřství lze čerpat nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Nemocenské pojištění nastávající maminky, která je zaměstnaná vzniká dnem, ve kterém nastoupila do práce a zaniká dnem skončení pracovního poměru. Pro případ, že nastávající maminka ukončení pracovní poměr, aniž by začala pracovat u jiného zaměstnavatele, nemusí se obávat, že by neměla nárok na vyplacení uvedených dávek. Zákon stanoví, že peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k čerpání peněžité pomoci v mateřství v ochranné lhůtě 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. To znamená, že těhotná zaměstnankyně si zajistí nárok na mateřské dávky, jestliže k ukončení pracovního poměru dojde v době nejdříve ukončeného 2. – 3. měsíce těhotenství. 

 

To vše samozřejmě za předpokladu splnění shora uvedené podmínky 270 dní trvání pojištění v posledních dvou letech. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nejen v důsledku zaměstnání v pracovním poměru, ale týká se i těhotných žen podnikajících jako OSVČ, ovšem za předpokladu, že si hradí nemocenské pojištění.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka