facebook
Dobrý večer, je sobota 16.1.2021 a svátek slaví Drahoslav

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway


Ilustrační fotografie


V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním prostředkem Segway. Součástí nabízených služeb je i například poznávací trasa po krásách Prahy. Z tohoto důvodu se tato „atrakce“ stala i vhodným dárkem. Nicméně v souvislosti s provozem Segway je nutné ujasnit si, kde všude může tento moderní dopravní prostředek jezdit. Abyste se nedočkali nepříjemného překvapení v podobě pokuty za jízdu v rozporu s právními předpisy.

Často si lidé, zejména chodci stěžují, že je na chodnících obtěžují svojí jízdou právě lidé řídící Segway. Může tedy tento dopravní prostředek jezdit po chodníku? Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích platí, že chodník nebo stezku pro chodce nesmí kromě chodců užívat jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích, není-li v zákoně uvedeno jinak. Segway je právě tím jiným účastníkem provozu na pozemních komunikacích, a to ve formě motorového vozidla. To je zákonem totiž definováno jako nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. V případě Segway se jedná o elektromotor. Na chodník by tedy tento moderní dopravní prostředek vjet neměl.

Pokud jde o jeho užití například v pěší zóně, pak by se muselo jednat o situaci, na kterou pamatuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Zde je upraveno, že do pěší zóny mohou vjet pouze ta vozidla, která jsou označena ve spodní části značky vymezující začátek a konec pěší zóny. V současné době však chybí znak pro Segway.

Na druhé straně se objevují i názory, že na Segway  je nutno nahlížet a posuzovat jej jako chodce, ale to jen za předpokladu, že dodržuje rychlost odpovídající rychlosti chodce. V opačném případě by se již mělo jednat o motorové vozidlo, avšak zase podle odborníků na dopravu, není Segway takto schválen pro provoz na pozemních komunikacích. Zdá se, že pokud nebude v tomto směru přijata konkrétní právní úprava, nebude v této otázce užití dopravního prostředku Segway zcela jasno.

Pacht v novém občanském zákoníku Pacht v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka