facebook
Příjemnou noc, je pondělí 25.10.2021 a svátek slaví Beáta

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway


Ilustrační fotografie


V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním prostředkem Segway. Součástí nabízených služeb je i například poznávací trasa po krásách Prahy. Z tohoto důvodu se tato „atrakce“ stala i vhodným dárkem. Nicméně v souvislosti s provozem Segway je nutné ujasnit si, kde všude může tento moderní dopravní prostředek jezdit. Abyste se nedočkali nepříjemného překvapení v podobě pokuty za jízdu v rozporu s právními předpisy.

Často si lidé, zejména chodci stěžují, že je na chodnících obtěžují svojí jízdou právě lidé řídící Segway. Může tedy tento dopravní prostředek jezdit po chodníku? Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích platí, že chodník nebo stezku pro chodce nesmí kromě chodců užívat jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích, není-li v zákoně uvedeno jinak. Segway je právě tím jiným účastníkem provozu na pozemních komunikacích, a to ve formě motorového vozidla. To je zákonem totiž definováno jako nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. V případě Segway se jedná o elektromotor. Na chodník by tedy tento moderní dopravní prostředek vjet neměl.

Pokud jde o jeho užití například v pěší zóně, pak by se muselo jednat o situaci, na kterou pamatuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Zde je upraveno, že do pěší zóny mohou vjet pouze ta vozidla, která jsou označena ve spodní části značky vymezující začátek a konec pěší zóny. V současné době však chybí znak pro Segway.

Na druhé straně se objevují i názory, že na Segway  je nutno nahlížet a posuzovat jej jako chodce, ale to jen za předpokladu, že dodržuje rychlost odpovídající rychlosti chodce. V opačném případě by se již mělo jednat o motorové vozidlo, avšak zase podle odborníků na dopravu, není Segway takto schválen pro provoz na pozemních komunikacích. Zdá se, že pokud nebude v tomto směru přijata konkrétní právní úprava, nebude v této otázce užití dopravního prostředku Segway zcela jasno.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka