facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Podpora a dávky

Peníze jsou v dnešní době nezbytnou součástí našeho života. Zvláště v období péče o miminko, může být rodinný rozpočet značně napnutý. V této sekci proto zjistíte, jaká je výše peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, přídavků na dítě, jak a u jakého úřadu o tyto dávky zažádat. Nebudete-li mít, po skončení rodičovské dovolené, možnost vrátit se zpět do svého původního zaměstnání, bude vás zajímat, jak požádat o podporu v nezaměstnanosti. Zaměstnaní se v našich článcích zorientují v dávkách nemocenského pojištění, jako je nemocenské a ošetřovné.
Podpora v nezaměstnanosti a sociální dávky. Příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek.Zajímavosti jen pro Vás

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Počet:

zalozka