facebook
Příjemnou noc, je pondělí 25.10.2021 a svátek slaví Beáta

Smlouva o půjčce


Ilustrační fotografie


Chystáte se někomu půjčit peníze? Pak byste v prvé řadě neměli zapomenout na uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce musí v první řadě obsahovat závazek věřitele poskytnout dlužníkovi určitou finanční částku a tomu musí odpovídat závazek dlužníka tuto částku vrátit v dohodnuté době.

Smlouva o půjčce je účinná jakmile dojde k předání samotné finanční částky, která je předmětem půjčky. Vedle smlouvy o půjčce je proto nezbytné, aby dlužník podepsal potvrzení o přijetí dané částky. Toto potvrzení může mít podobu příjmového dokladu. Popřípadě může být takové prohlášení i součástí uzavřené smlouvy o půjčce, a to jestliže dochází k předání peněz již při podpisu smlouvy o půjčce.

Součástí smlouvy o půjčce může být i ujednání o úrocích z půjčených peněz.

Půjčení peněz je nutné zajistit minimálně kvalitně zpracovanou smlouvou o půjčce. V dnešní době se bohužel nevyplácí spoléhat se pouze na dobré slovo dlužníka, že půjčené peníze včas vrátí. Jestliže by daný slib nedodržel, měl by věřitel velice ztíženou situaci a těžko by bez podepsané smlouvy o půjčce a potvrzení o převzetí půjčené finanční částky, prokazoval existenci půjčky.

Rozhodčí doložka Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách problémem posledních let, kdy se stále četněji začaly rozhodčí doložky sjednávat právě se spotřebiteli. Nejčastěji k tomu docházelo tak, že ani sám spotřebitel si nebyl při uzavírání...

Smlouva o půjčce v novém kabátě Smlouva o půjčce v novém kabátě

Nový občanský zákoník již od 1. ledna 2014 nepočítá s pojmem půjčka, což však neznamená, že by tento institut zcela vymizel z občanskoprávních vztahů. Bude jen upraven, a to zejména terminologicky. Napříště tedy již nebude možné...

Může manžel půjčit peníze druhému manželovi? Může manžel půjčit peníze druhému manželovi?

Manželé mají uzavřením manželství veškerý majetek, který v manželství nabudou, součástí souboru označeného jako společné jmění manželů. Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky, kdy manželé nabývají majetek...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka