facebook
Dobré odpoledne, je pondělí 16.5.2022 a svátek slaví Přemysl

Pracovní volno pro hledání nového zaměstnání


Ilustrační fotografie


Věděli jste, že máte nárok na volno ze zaměstnání za účelem hledání nové pracovní pozice? Je tomu skutečně tak a umožňuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto zákonné volno musí zaměstnavatel poskytnout, bude-li o to mít zaměstnanec zájem. Cílem je tak poskytnout zaměstnanci příležitost k nalezení nového zaměstnání ještě za trvání toho stávajícího, aby se tak mohl vyhnout evidenci v registru úřadu práce.

Zaměstnanec tak může vyčerpat týdně pracovní volno v rozsahu poloviny dne, a to dva měsíce před skončením pracovního poměru. Pracovní volno v takovém případě náleží bez náhrady mzdy. Neboli zaměstnanec nemá tuto dobu, kterou bude věnovat hledání nové práce, placenou. Je však omluven z pracovních povinností vůči svému dosavadnímu zaměstnavateli, který musí respektovat, že jeho odcházející zaměstnanec bude hledat nové zaměstnání.

Zaměstnanec může tohoto volna využít bez ohledu na to, jakým způsobem má pracovní poměr skončit. To znamená, že je nerozhodné, zda pracovní poměr končí výpovědí ze strany zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou obou stran či dokonce má skončit uplynutím sjednané doby.  Jestliže by však pracovní poměr končil výpovědí ze strany zaměstnavatele z některého z organizačních nebo zdravotních důvodů, uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo při dohodě uzavírané z některého z těchto důvodů, má zaměstnanec dokonce nárok na placené volno. To znamená, že mu za danou dobu bude vyplacena náhrada mzdy.

Pro někoho by mohlo být uvedené volno v rozsahu poloviny dne nedostačující pro hledání nového zaměstnání. Se souhlasem zaměstnavatele je možné, aby si zaměstnanec takové volno „nastřádal“ a došlo tak ke sloučení jednotlivých půl dnů do většího celku. Zaměstnanec si tak může sjednat schůzky i na celý den. Podmínkou je, aby s tím zaměstnavatel souhlasil. Zaměstnavatel může zároveň požadovat, aby mu následně zaměstnanec doložil, že dané volno skutečně využil pro účely hledání nového zaměstnání.

Výpověď dohodou Výpověď dohodou

Mezi laickou ale i profesionální veřejností z řad personálních či mzdových zaměstnanců je velice často používán termín výpověď dohodou v souvislosti s ukončením pracovního poměru. Lidé se domnívají, že je možné, aby zaměstnavateli dali ...

Určení čerpání dovolené v zaměstnání Určení čerpání dovolené v zaměstnání

Podle zákoníku práce platí, že zásadně v zaměstnání určuje termín čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen stanovit čerpání dovolené tak, aby mohla být vybrána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém vznikl ...

Pracovní volno k účasti na svatbě Pracovní volno k účasti na svatbě

Zákoník práce a prováděcí nařízení vlády upravují případy, ve kterých mají zaměstnanci nárok na to, aby jim zaměstnavatel poskytl pracovní volno. Zároveň se rozlišují situace, kdy zaměstnanec čerpá volno s náhradou mzdy anebo se naopak jedná ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka