facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Pracovní volno pro hledání nového zaměstnání


Ilustrační fotografie


Věděli jste, že máte nárok na volno ze zaměstnání za účelem hledání nové pracovní pozice? Je tomu skutečně tak a umožňuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto zákonné volno musí zaměstnavatel poskytnout, bude-li o to mít zaměstnanec zájem. Cílem je tak poskytnout zaměstnanci příležitost k nalezení nového zaměstnání ještě za trvání toho stávajícího, aby se tak mohl vyhnout evidenci v registru úřadu práce.

Zaměstnanec tak může vyčerpat týdně pracovní volno v rozsahu poloviny dne, a to dva měsíce před skončením pracovního poměru. Pracovní volno v takovém případě náleží bez náhrady mzdy. Neboli zaměstnanec nemá tuto dobu, kterou bude věnovat hledání nové práce, placenou. Je však omluven z pracovních povinností vůči svému dosavadnímu zaměstnavateli, který musí respektovat, že jeho odcházející zaměstnanec bude hledat nové zaměstnání.

Zaměstnanec může tohoto volna využít bez ohledu na to, jakým způsobem má pracovní poměr skončit. To znamená, že je nerozhodné, zda pracovní poměr končí výpovědí ze strany zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou obou stran či dokonce má skončit uplynutím sjednané doby.  Jestliže by však pracovní poměr končil výpovědí ze strany zaměstnavatele z některého z organizačních nebo zdravotních důvodů, uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo při dohodě uzavírané z některého z těchto důvodů, má zaměstnanec dokonce nárok na placené volno. To znamená, že mu za danou dobu bude vyplacena náhrada mzdy.

Pro někoho by mohlo být uvedené volno v rozsahu poloviny dne nedostačující pro hledání nového zaměstnání. Se souhlasem zaměstnavatele je možné, aby si zaměstnanec takové volno „nastřádal“ a došlo tak ke sloučení jednotlivých půl dnů do většího celku. Zaměstnanec si tak může sjednat schůzky i na celý den. Podmínkou je, aby s tím zaměstnavatel souhlasil. Zaměstnavatel může zároveň požadovat, aby mu následně zaměstnanec doložil, že dané volno skutečně využil pro účely hledání nového zaměstnání.

Práce z domova

Práce z domova spočívá v tom, že zaměstnavatel umožní zaměstnanci vykonávat práci po celou nebo část pracovní doby z domova či z jiného jím zvoleného místa.  Taková možnost flexibilního využití pracovní doby by mohla v mnoha případech...

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je dohoda, ve které se zaměstnanec zavazuje, že se po skončení zaměstnání zdrží výdělečné činnosti v konkurenčním oboru zaměstnavatele a zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci...

Zaměstnavatel porušuje zákoník práce. Kam se mám obrátit?

Nejsou bohužel výjimečná jednání zaměstnavatele, kterými porušuje zákoník práce, a tato jednání mají přímý dopad na zaměstnance. Zaměstnanci se pak v obavě o zachování zaměstnání nijak nebrání a zaměstnavatel pak v takovém...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka