facebook
Dobré dopoledne, je úterý 21.3.2023 a svátek slaví Radek

Pracovní volno pro hledání nového zaměstnání


Ilustrační fotografie


Věděli jste, že máte nárok na volno ze zaměstnání za účelem hledání nové pracovní pozice? Je tomu skutečně tak a umožňuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto zákonné volno musí zaměstnavatel poskytnout, bude-li o to mít zaměstnanec zájem. Cílem je tak poskytnout zaměstnanci příležitost k nalezení nového zaměstnání ještě za trvání toho stávajícího, aby se tak mohl vyhnout evidenci v registru úřadu práce.

Zaměstnanec tak může vyčerpat týdně pracovní volno v rozsahu poloviny dne, a to dva měsíce před skončením pracovního poměru. Pracovní volno v takovém případě náleží bez náhrady mzdy. Neboli zaměstnanec nemá tuto dobu, kterou bude věnovat hledání nové práce, placenou. Je však omluven z pracovních povinností vůči svému dosavadnímu zaměstnavateli, který musí respektovat, že jeho odcházející zaměstnanec bude hledat nové zaměstnání.

Zaměstnanec může tohoto volna využít bez ohledu na to, jakým způsobem má pracovní poměr skončit. To znamená, že je nerozhodné, zda pracovní poměr končí výpovědí ze strany zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou obou stran či dokonce má skončit uplynutím sjednané doby.  Jestliže by však pracovní poměr končil výpovědí ze strany zaměstnavatele z některého z organizačních nebo zdravotních důvodů, uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo při dohodě uzavírané z některého z těchto důvodů, má zaměstnanec dokonce nárok na placené volno. To znamená, že mu za danou dobu bude vyplacena náhrada mzdy.

Pro někoho by mohlo být uvedené volno v rozsahu poloviny dne nedostačující pro hledání nového zaměstnání. Se souhlasem zaměstnavatele je možné, aby si zaměstnanec takové volno „nastřádal“ a došlo tak ke sloučení jednotlivých půl dnů do většího celku. Zaměstnanec si tak může sjednat schůzky i na celý den. Podmínkou je, aby s tím zaměstnavatel souhlasil. Zaměstnavatel může zároveň požadovat, aby mu následně zaměstnanec doložil, že dané volno skutečně využil pro účely hledání nového zaměstnání.

Používání služebního telefonu pro soukromé účely Používání služebního telefonu pro soukromé účely

V dnešní době již není ničím neobvyklým, že má zaměstnanec služební telefon. V rámci benefitů se však zaměstnavatelé snaží přinést svým zaměstnancům i něco navíc. A to může být právě možnost používat služební...

Odstupné při skončení vedlejšího pracovního poměru Odstupné při skončení vedlejšího pracovního poměru

Rozlišování na hlavní a vedlejší pracovní poměr používal zákoník práce platný do 31.12.2006. Jednalo se o činnost zaměstnance, který již vykonával práci v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu. Vedlejší pracovní...

Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem Kontrola režimu při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem

Pracovní neschopnost je zákoníkem práce akceptovaná překážka v práci, během které ale musí zaměstnanec dodržovat jistý režim, který je pak následně možné kontrolovat. Tento režim je určen v potvrzení o dočasné pracovní...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka