facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci


Ilustrační fotografie


Jestliže žena, která pracuje v pracovním poměru, otěhotní, není ihned povinna oznámit tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Nicméně měla by zvážit, kdy tak učiní, zejména s ohledem na svůj zdravotní stav a náročnost vykonávané práce.

 

Zaměstnavatel je povinen převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci, koná-li těhotná zaměstnankyně práci, kterou nesmí podle právních předpisů vykonávat nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství. Jako příklad lze uvést práce s těžkými břemeny, pro něž jsou stanoveny hmotnostní limity 2,5 kg, 5 kg a 7,5 kg, a to v závislosti na četnosti, trajektorii, době a vzdálenosti zvedání břemene.

 

Nastane-li taková situace, má zaměstnavatel povinnost dočasně převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci. Musí se jednat o takovou práci, která je pro těhotnou ženu vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako u dosavadní práce.

 

K ochraně těhotné zaměstnankyně slouží i ustanovení zákoníku práce upravující pracovní cesty. Těhotná zaměstnankyně totiž může být vyslána zaměstnavatelem na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Je tedy na uvážení nastávající maminky, zda s ohledem na aktuální zdravotní stav a případná doporučení ošetřujícího lékaře absolvuje pracovní cestu či nikoli.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka