facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci


Ilustrační fotografie


Jestliže žena, která pracuje v pracovním poměru, otěhotní, není ihned povinna oznámit tuto skutečnost svému zaměstnavateli. Nicméně měla by zvážit, kdy tak učiní, zejména s ohledem na svůj zdravotní stav a náročnost vykonávané práce.

 

Zaměstnavatel je povinen převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci, koná-li těhotná zaměstnankyně práci, kterou nesmí podle právních předpisů vykonávat nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství. Jako příklad lze uvést práce s těžkými břemeny, pro něž jsou stanoveny hmotnostní limity 2,5 kg, 5 kg a 7,5 kg, a to v závislosti na četnosti, trajektorii, době a vzdálenosti zvedání břemene.

 

Nastane-li taková situace, má zaměstnavatel povinnost dočasně převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci. Musí se jednat o takovou práci, která je pro těhotnou ženu vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako u dosavadní práce.

 

K ochraně těhotné zaměstnankyně slouží i ustanovení zákoníku práce upravující pracovní cesty. Těhotná zaměstnankyně totiž může být vyslána zaměstnavatelem na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Je tedy na uvážení nastávající maminky, zda s ohledem na aktuální zdravotní stav a případná doporučení ošetřujícího lékaře absolvuje pracovní cestu či nikoli.

Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány ...

Vycházky v době rizikového těhotenství Vycházky v době rizikového těhotenství

V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka