facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Podnikání během mateřské dovolené


Ilustrační fotografie


Podnikání během mateřské dovolené je přípustné, avšak musí být splněny níže uvedené podmínky.

 

Za situace, kdy matka dítěte čerpá peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, které si hradila při podnikání, nemůže automaticky pokračovat v samostatné výdělečné činnosti i během pobírání této dávky. Jednalo by se o souběh, který není přípustný. Tato maminka by si mohla přivydělávat pouze v rámci pracovněprávního vztahu, tzn. na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.

 

Jestliže byla matka dítěte před porodem zaměstnaná a čerpá peněžitou pomoc v mateřství v závislosti na tomto výdělku a vedle toho vykonávala i samostatnou výdělečnou činnost např. na základě živnostenského oprávnění, může v této činnosti pokračovat a podnikat během mateřské dovolené. Peněžitá pomoc v mateřství tak bude vyplácena z nemocenského pojištění u daného zaměstnavatele a je plně nezávislá na výdělku z podnikatelské činnosti.

Stejně tak je možné, aby žena na mateřské dovolené začala podnikat až během této doby a tím si přivydělávala. O peněžitou pomoc v mateřství tím rovněž nepřijde.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka