facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Zaměstnání během mateřské dovolené


Ilustrační fotografie


Výkon zaměstnání během mateřské dovolené je možné za splnění stanovených podmínek. Tyto podmínky je nutné respektovat, jestliže nechcete přijít o vyplácené dávky.

 

V případě mateřské dovolené je možné, aby byla matka zaměstnána po skončení šestého týdne po porodu. Nesmí se však jednat o stejný pracovněprávní vztah, ze kterého zároveň pobírá peněžitou pomoc v mateřství. V praxi to znamená, že matka dítěte může pracovat i u stejného zaměstnavatele, avšak sjednaný druh práce musí být jiný než před nástupem na mateřskou dovolenou.

 

 

Dále je možné, aby matka dítěte pracovala během mateřské dovolené u jiného zaměstnavatele, kde se může jednat i o stejný druh práce. Zde je však nutné upozornit na to, že v případě výkonu stejného druhu práce je nutný předchozí souhlas stávajícího zaměstnavatele, u kterého je čerpána mateřská dovolená.  Souhlas se nevyžaduje jen při výkonu vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Za splnění shora uvedených podmínek je možné vykonávat zaměstnání i během mateřské dovolené s tím, že výše výdělku není ničím omezena při zachování nároku na peněžitou pomoc v mateřství.

 

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka