facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Zaměstnání během mateřské dovolené


Ilustrační fotografie


Výkon zaměstnání během mateřské dovolené je možné za splnění stanovených podmínek. Tyto podmínky je nutné respektovat, jestliže nechcete přijít o vyplácené dávky.

 

V případě mateřské dovolené je možné, aby byla matka zaměstnána po skončení šestého týdne po porodu. Nesmí se však jednat o stejný pracovněprávní vztah, ze kterého zároveň pobírá peněžitou pomoc v mateřství. V praxi to znamená, že matka dítěte může pracovat i u stejného zaměstnavatele, avšak sjednaný druh práce musí být jiný než před nástupem na mateřskou dovolenou.

 

 

Dále je možné, aby matka dítěte pracovala během mateřské dovolené u jiného zaměstnavatele, kde se může jednat i o stejný druh práce. Zde je však nutné upozornit na to, že v případě výkonu stejného druhu práce je nutný předchozí souhlas stávajícího zaměstnavatele, u kterého je čerpána mateřská dovolená.  Souhlas se nevyžaduje jen při výkonu vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Za splnění shora uvedených podmínek je možné vykonávat zaměstnání i během mateřské dovolené s tím, že výše výdělku není ničím omezena při zachování nároku na peněžitou pomoc v mateřství.

 

Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány ...

Vycházky v době rizikového těhotenství Vycházky v době rizikového těhotenství

V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka