facebook
Dobré ráno, je pondělí 20.11.2017 a svátek slaví Nikola

Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou


Ilustrační fotografie


Není ničím ojedinělým, že zaměstnankyně otěhotní během trvání pracovního poměru. S takovou situací počítá i zákoník práce a nabízí zaměstnavateli možnost uzavřít pracovní poměr s jiným zaměstnancem, který tak bude pracovat jako zástup za zaměstnankyni čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel by nastalou situaci měl vyřešit tím, že se zastupujícím zaměstnancem uzavře pracovní poměr na dobu určitou. V opačném případě by po návratu ženy z rodičovské dovolené musel řešit, kam případně tohoto zastupujícího zaměstnance převede nebo by mu musel dát z některého zákonného důvodu výpověď. Doba trvání takového pracovního poměru při zástupu za mateřskou dovolenou nemusí být stanovena přesným datem. Pracovní poměr lze ohraničit dobou, kdy dítě zaměstnankyně XY dovrší tří let. Může však dojít k tomu, že zaměstnankyně využije svého práva a vrátí se do zaměstnání v průběhu čerpání rodičovské dovolené. Ideální proto je, aby pracovní doba trvání pracovního poměru byla při zástupu sjednána pro dobu mateřské a rodičovské dovolené paní XY.

Při zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou se rovněž může stát, že zaměstnavatel přijme další zaměstnankyni, která rovněž v průběhu sjednané doby otěhotní a odejde na mateřskou dovolenou. Jakým způsobem bude zaměstnavatel postupovat při sjednávání dalšího zástupu? V takové situaci by měl sjednat pracovní poměr s uvedením doby trvání pro dobu mateřské a rodičovské dovolené paní AB, nejpozději však do skončení rodičovské dovolené paní XY. Jakmile tedy zaměstnankyně XY ukončí čerpání rodičovské dovolené, skončí rázem pracovní poměr obou zastupujících zaměstnanců.Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka