facebook
Dobré dopoledne, je úterý 21.3.2023 a svátek slaví Radek

Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou


Ilustrační fotografie


Není ničím ojedinělým, že zaměstnankyně otěhotní během trvání pracovního poměru. S takovou situací počítá i zákoník práce a nabízí zaměstnavateli možnost uzavřít pracovní poměr s jiným zaměstnancem, který tak bude pracovat jako zástup za zaměstnankyni čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel by nastalou situaci měl vyřešit tím, že se zastupujícím zaměstnancem uzavře pracovní poměr na dobu určitou. V opačném případě by po návratu ženy z rodičovské dovolené musel řešit, kam případně tohoto zastupujícího zaměstnance převede nebo by mu musel dát z některého zákonného důvodu výpověď. Doba trvání takového pracovního poměru při zástupu za mateřskou dovolenou nemusí být stanovena přesným datem. Pracovní poměr lze ohraničit dobou, kdy dítě zaměstnankyně XY dovrší tří let. Může však dojít k tomu, že zaměstnankyně využije svého práva a vrátí se do zaměstnání v průběhu čerpání rodičovské dovolené. Ideální proto je, aby pracovní doba trvání pracovního poměru byla při zástupu sjednána pro dobu mateřské a rodičovské dovolené paní XY.

Při zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou se rovněž může stát, že zaměstnavatel přijme další zaměstnankyni, která rovněž v průběhu sjednané doby otěhotní a odejde na mateřskou dovolenou. Jakým způsobem bude zaměstnavatel postupovat při sjednávání dalšího zástupu? V takové situaci by měl sjednat pracovní poměr s uvedením doby trvání pro dobu mateřské a rodičovské dovolené paní AB, nejpozději však do skončení rodičovské dovolené paní XY. Jakmile tedy zaměstnankyně XY ukončí čerpání rodičovské dovolené, skončí rázem pracovní poměr obou zastupujících zaměstnanců.

Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány ...

Vycházky v době rizikového těhotenství Vycházky v době rizikového těhotenství

V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka