facebook
Dobré odpoledne, je středa 4.10.2023 a svátek slaví František

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené


Ilustrační fotografie


Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány organizační důvody na straně zaměstnavatele.

Zákoník práce rozlišuje celkem tři případy tzv. organizačních výpovědních důvodů:
a)    zrušení zaměstnavatele nebo jeho části,
b)    přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
c)    nadbytečnost zaměstnance.

Jestliže se zaměstnavatel nebo jeho část zrušují, není omezen v možnosti ukončit pracovní poměr výpovědí. Zaměstnavatel však nemůže dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené a zaměstnanci čerpajícím rodičovskou dovolenou po dobu, kdy žena byla oprávněna čerpat mateřskou dovolenou v případě, že se přemísťuje. Je-li zaměstnanec nadbytečný, ať již z důvodu zrušení jeho pracovního místa nebo z důvodu rozhodnutí zaměstnavatele o redukci počtu zaměstnanců, uplatní se u něj po dobu mateřské a rodičovské dovolené zákaz výpovědi.  Trvá-li však nadbytečnost i po ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené a návratu zaměstnance do zaměstnání, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka