facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené


Ilustrační fotografie


Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány organizační důvody na straně zaměstnavatele.

Zákoník práce rozlišuje celkem tři případy tzv. organizačních výpovědních důvodů:
a)    zrušení zaměstnavatele nebo jeho části,
b)    přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
c)    nadbytečnost zaměstnance.

Jestliže se zaměstnavatel nebo jeho část zrušují, není omezen v možnosti ukončit pracovní poměr výpovědí. Zaměstnavatel však nemůže dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené a zaměstnanci čerpajícím rodičovskou dovolenou po dobu, kdy žena byla oprávněna čerpat mateřskou dovolenou v případě, že se přemísťuje. Je-li zaměstnanec nadbytečný, ať již z důvodu zrušení jeho pracovního místa nebo z důvodu rozhodnutí zaměstnavatele o redukci počtu zaměstnanců, uplatní se u něj po dobu mateřské a rodičovské dovolené zákaz výpovědi.  Trvá-li však nadbytečnost i po ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené a návratu zaměstnance do zaměstnání, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi.

Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Vycházky v době rizikového těhotenství Vycházky v době rizikového těhotenství

V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat ...

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka