facebook
Příjemnou noc, je pondělí 25.10.2021 a svátek slaví Beáta

Zákaz výpovědi z pracovního poměru


Ilustrační fotografie


Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit zaměstnanci. Jsou-li dány zákonné důvody, může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi.

Podle zákoníku práce existují výjimky, podle kterých platí zákaz výpovědi z pracovního poměru. Jedná se o tzv. ochranné doby. Zaměstnavateli se tak zakazuje dát zaměstnanci výpověď v těchto případech:

a) v době, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, ledaže by si zaměstnanec způsobil neschopnost úmyslně, popřípadě je
    pracovní neschopnost důsledkem opilosti či zneužití návykových látek,
b) během vojenského cvičení,
c)  v době uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce,
d) během těhotenství zaměstnankyně,
e) v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené,
f)  pracuje-li zaměstnanec v noci tak v případě, je-li uznán dočasně nezpůsobilým konat noční práci.

V těchto případech tedy zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď a vztahuje se na něj zákaz výpovědi. Opět však platí výjimky. To znamená, že zaměstnavatel může přistoupit k výpovědi i v této ochranné době, jsou-li důvodem rozvázání pracovního poměru organizační důvody dle § 52 písm. a) nebo b) zákoníku práce. Důvod podle § 52 písm. b) ale nelze použít, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, nebo čerpá-li se mateřská či rodičovská dovolená. Stejně tak se zákaz výpovědi neuplatní na některé případy porušení pracovních povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, s korekcemi pro případ těhotné zaměstnankyně nebo během čerpání mateřské či rodičovské dovolené.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka