facebook
Dobré dopoledne, je středa 4.10.2023 a svátek slaví František

Žádost o podporu v nezaměstnanosti


Ilustrační fotografie


Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců. Další podmínkou je, že se nemůže jednat o poživatele starobního důchodu. A v neposlední řadě je nutné podat žádost o podporu v nezaměstnanosti u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.


Formulář pro Žádost o podporu v nezaměstnanosti je možné získat v elektronické podobě na informačním portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Případně je možné žádost vyplnit přímo na úřadu práce. K žádosti je nutné předložit doklad totožnosti, doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list, potvrzení o výši průměrného čistého výdělku, popř. evidenční list důchodového pojištění, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, jde-li o OSVČ je nutné předložit potvrzení o získané době důchodového pojištění a potvrzení o vyměřovacím základu.


Závěrem je nutné zmínit případy, v kterých nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti a jeho případná žádost bude zamítnuta. A to, jestliže s ním byl v posledních šesti měsících ukončen pracovněprávní vztah z toho důvodu, že porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Dalším důvodem je nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než podpora v nezaměstnanosti nebo jestliže vykonává výdělečnou činnost s výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka