facebook
Dobré dopoledne, je úterý 23.7.2024 a svátek slaví Kristýna

Žádost o podporu v nezaměstnanosti


Ilustrační fotografie


Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců. Další podmínkou je, že se nemůže jednat o poživatele starobního důchodu. A v neposlední řadě je nutné podat žádost o podporu v nezaměstnanosti u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.


Formulář pro Žádost o podporu v nezaměstnanosti je možné získat v elektronické podobě na informačním portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Případně je možné žádost vyplnit přímo na úřadu práce. K žádosti je nutné předložit doklad totožnosti, doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list, potvrzení o výši průměrného čistého výdělku, popř. evidenční list důchodového pojištění, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, jde-li o OSVČ je nutné předložit potvrzení o získané době důchodového pojištění a potvrzení o vyměřovacím základu.


Závěrem je nutné zmínit případy, v kterých nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti a jeho případná žádost bude zamítnuta. A to, jestliže s ním byl v posledních šesti měsících ukončen pracovněprávní vztah z toho důvodu, že porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Dalším důvodem je nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než podpora v nezaměstnanosti nebo jestliže vykonává výdělečnou činnost s výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka