facebook
Dobré dopoledne, je pondělí 18.11.2019 a svátek slaví Romana

Žádost o podporu v nezaměstnanosti


Ilustrační fotografie


Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců. Další podmínkou je, že se nemůže jednat o poživatele starobního důchodu. A v neposlední řadě je nutné podat žádost o podporu v nezaměstnanosti u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.


Formulář pro Žádost o podporu v nezaměstnanosti je možné získat v elektronické podobě na informačním portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Případně je možné žádost vyplnit přímo na úřadu práce. K žádosti je nutné předložit doklad totožnosti, doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list, potvrzení o výši průměrného čistého výdělku, popř. evidenční list důchodového pojištění, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, jde-li o OSVČ je nutné předložit potvrzení o získané době důchodového pojištění a potvrzení o vyměřovacím základu.


Závěrem je nutné zmínit případy, v kterých nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti a jeho případná žádost bude zamítnuta. A to, jestliže s ním byl v posledních šesti měsících ukončen pracovněprávní vztah z toho důvodu, že porušil pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Dalším důvodem je nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než podpora v nezaměstnanosti nebo jestliže vykonává výdělečnou činnost s výdělkem nepřesahujícím polovinu minimální mzdy.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Žádost o podporu při rekvalifikaci

Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka