facebook
Dobré ráno, je neděle 25.8.2019 a svátek slaví Radim

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti


Ilustrační fotografie


 

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.


Důvod je jednoduchý a najdeme jej v právní úpravě obsažené v zákoníku práce a zákoně o nemocenském pojištění.  Po dobu prvních tří dnů nemoci nemá zaměstnanec nárok na žádnou finanční kompenzaci ztráty svého výdělku, nemá-li pro tyto účely sjednáno soukromé pojištění, které by mu náhradu zajistilo. Od 4. pracovního dne vznikne zaměstnanci nárok na vyplacení náhrady mzdy. Tuto náhradu mzdy zaplatí zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen k náhradě mzdy až do 21. dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy je však zaměstnanci poskytována pouze za pracovní dny. Výše náhrady mzdy vyplácená zaměstnavatelem činí 60% průměrného výdělku, který se redukuje obdobně jako při stanovení částky nemocenské.


Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům v rámci pracovních benefitů náhradu mzdy i za dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Vždy záleží na zaměstnavateli, zda se rozhodne tyto benefity poskytovat a v jaké výši bude náhradu mzdy zaměstnancům vyplácet i po dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti.


Nemocenské dávky se během pracovní neschopnosti
vyplácí až tedy od 22. dne trvání neschopnosti, a to až do jejího skončení, nejpozději do 380. dne pracovní neschopnosti.  Nemocenské se již poskytuje za kalendářní dny, nikoli pouze za dny pracovní. Výše nemocenského je po celou dobu pracovní neschopnosti stejná, a to 60% denního vyměřovacího základu.  

 Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň...

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je opakující se dávka státní sociální podpory, která má zajistit ekonomické podmínky pro péči o dítě až do čtyř let. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě do čtyř let věku.

Ukončení placení výživného

Celá řada rodičů majících určenou vyživovací povinnost ke svému dítěti se domnívá, že mohou automaticky ukončit placení výživného, jakmile jejich dítě starší osmnácti let ukončí studium.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka