facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti


Ilustrační fotografie


 

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.


Důvod je jednoduchý a najdeme jej v právní úpravě obsažené v zákoníku práce a zákoně o nemocenském pojištění.  Po dobu prvních tří dnů nemoci nemá zaměstnanec nárok na žádnou finanční kompenzaci ztráty svého výdělku, nemá-li pro tyto účely sjednáno soukromé pojištění, které by mu náhradu zajistilo. Od 4. pracovního dne vznikne zaměstnanci nárok na vyplacení náhrady mzdy. Tuto náhradu mzdy zaplatí zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen k náhradě mzdy až do 21. dne pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy je však zaměstnanci poskytována pouze za pracovní dny. Výše náhrady mzdy vyplácená zaměstnavatelem činí 60% průměrného výdělku, který se redukuje obdobně jako při stanovení částky nemocenské.


Někteří zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům v rámci pracovních benefitů náhradu mzdy i za dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Vždy záleží na zaměstnavateli, zda se rozhodne tyto benefity poskytovat a v jaké výši bude náhradu mzdy zaměstnancům vyplácet i po dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti.


Nemocenské dávky se během pracovní neschopnosti
vyplácí až tedy od 22. dne trvání neschopnosti, a to až do jejího skončení, nejpozději do 380. dne pracovní neschopnosti.  Nemocenské se již poskytuje za kalendářní dny, nikoli pouze za dny pracovní. Výše nemocenského je po celou dobu pracovní neschopnosti stejná, a to 60% denního vyměřovacího základu.  

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Žádost o podporu při rekvalifikaci

Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka