facebook
Dobré odpoledne, je neděle 17.10.2021 a svátek slaví Hedvika

Ošetřovné - podmínky nároku


Ilustrační fotografie


Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

 

Na vyplacení ošetřovnéhonárok zaměstnanec, který aktuálně nemůže vykonávat pracovní činnost z důvodu potřeby ošetřování dítěte do 10 let věku, které onemocnělo nebo utrpělo úraz. Dále může zaměstnanec čerpat ošetřovné, jestliže je nutné, aby osobně ošetřoval jiného člena domácnosti, který to vyžaduje v důsledku nemoci či úrazu. Tímto jiným členem domácnosti může být i žena, která porodila a bezprostředně poté potřebuje péči jiné osoby. V těchto případech má zaměstnanec právo na to, aby zaměstnavatel omluvil jeho nepřítomnosti v zaměstnání. Jedná se tak o omluvitelnou překážku v práci, s níž počítá zákoník práce.


Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije ve společné domácnosti se zaměstnancem, který o dávku žádá. Tato podmínka se nevyžaduje u rodičů dětí mladších 10 let. Nežijí‑li rodiče dítěte spolu, má právo na ošetřovné ten z rodičů, který o dítě v době jeho nemoci pečuje. Domácnost obou rodičů se považuje za domácnost dítěte. Nelze souběžně čerpat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a ošetřovné za péči o stejné dítě. To znamená, že v případě nemoci dítěte, na kterého matka čerpá rodičovský příspěvek, nemůže zároveň zaměstnaný otec požadovat ošetřovné během nemoci tohoto dítěte. Výjimkou by byla situace, kdyby sama matka onemocněla nebo by se jí stal úraz, v důsledku čehož by se o dítě nemohla starat.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka