facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Ošetřovné - podmínky nároku


Ilustrační fotografie


Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

 

Na vyplacení ošetřovnéhonárok zaměstnanec, který aktuálně nemůže vykonávat pracovní činnost z důvodu potřeby ošetřování dítěte do 10 let věku, které onemocnělo nebo utrpělo úraz. Dále může zaměstnanec čerpat ošetřovné, jestliže je nutné, aby osobně ošetřoval jiného člena domácnosti, který to vyžaduje v důsledku nemoci či úrazu. Tímto jiným členem domácnosti může být i žena, která porodila a bezprostředně poté potřebuje péči jiné osoby. V těchto případech má zaměstnanec právo na to, aby zaměstnavatel omluvil jeho nepřítomnosti v zaměstnání. Jedná se tak o omluvitelnou překážku v práci, s níž počítá zákoník práce.


Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije ve společné domácnosti se zaměstnancem, který o dávku žádá. Tato podmínka se nevyžaduje u rodičů dětí mladších 10 let. Nežijí‑li rodiče dítěte spolu, má právo na ošetřovné ten z rodičů, který o dítě v době jeho nemoci pečuje. Domácnost obou rodičů se považuje za domácnost dítěte. Nelze souběžně čerpat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a ošetřovné za péči o stejné dítě. To znamená, že v případě nemoci dítěte, na kterého matka čerpá rodičovský příspěvek, nemůže zároveň zaměstnaný otec požadovat ošetřovné během nemoci tohoto dítěte. Výjimkou by byla situace, kdyby sama matka onemocněla nebo by se jí stal úraz, v důsledku čehož by se o dítě nemohla starat.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka