facebook
Dobré odpoledne, je středa 4.10.2023 a svátek slaví František

Příspěvek na bydlení


Ilustrační fotografie


Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo nájemce bytu.

Nárok na tuto dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu. To je základní podmínka úspěšné žádosti o příspěvek. Jedná-li se například o situaci, kdy osoba sice má v bytě trvalé bydliště, ale užívá jej na základě podnájemní smlouvy, nárok na příspěvek na bydlení uplatnit nemůže. Další podmínkou je, že náklady na bydlení jsou vyšší, než součin rozhodného přijmu v rodině a koeficientu 0,3 a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35. A dále musí žadatel doložit, že součin rozhodného přijmu rodiny a koeficientu 0,3 (v hlavním městě Praze 0,35) nepřesahuje částku normativních nákladů na bydlení. Náklady za bydlení jsou stanoveny zákonem v závislosti na počtu osob v domácnosti.

Pro posouzení žádosti o příspěvek na bydlení se sledují průměrné náklady na bydlení za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na dávku uplatňuje. Žádost o příspěvek na bydlení se podává u úřadu práce příslušného podle místa trvalého pobytu. Doba pobírání příspěvku je časově omezena. Lze jej pobírat nejdéle po dobu 84 měsíců v období deseti let.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka