facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Příspěvek na bydlení


Ilustrační fotografie


Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo nájemce bytu.

Nárok na tuto dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu. To je základní podmínka úspěšné žádosti o příspěvek. Jedná-li se například o situaci, kdy osoba sice má v bytě trvalé bydliště, ale užívá jej na základě podnájemní smlouvy, nárok na příspěvek na bydlení uplatnit nemůže. Další podmínkou je, že náklady na bydlení jsou vyšší, než součin rozhodného přijmu v rodině a koeficientu 0,3 a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35. A dále musí žadatel doložit, že součin rozhodného přijmu rodiny a koeficientu 0,3 (v hlavním městě Praze 0,35) nepřesahuje částku normativních nákladů na bydlení. Náklady za bydlení jsou stanoveny zákonem v závislosti na počtu osob v domácnosti.

Pro posouzení žádosti o příspěvek na bydlení se sledují průměrné náklady na bydlení za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na dávku uplatňuje. Žádost o příspěvek na bydlení se podává u úřadu práce příslušného podle místa trvalého pobytu. Doba pobírání příspěvku je časově omezena. Lze jej pobírat nejdéle po dobu 84 měsíců v období deseti let.

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka