facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky


Ilustrační fotografie


Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

 

Základní podpůrčí doba je vymezena na 9 kalendářních dnů. A vedle toho je dána rozšířená lhůta v délce 16 kalendářních dnů. Tato rozšířená podpůrčí doba je stanovena pro případy zaměstnance, který žije sám a má ve své trvalé péči minimálně jedno dítě ve věku do 16 let, které dosud neukončilo základní povinnou školní docházku. Jedná-li se např. o rodinu sestávající ze dvou rodičů a dítěte, může jeden z těchto rodičů, je-li zaměstnán, čerpat ošetřovné, avšak pouze po dobu 9 kalendářních dnů. Je-li nutné, aby bylo dítě během nemoci hospitalizováno, podpůrčí doba se staví. Její běh pokračuje, jakmile je dítě předáno zpět do domácí péče.


Ošetřovné se neposkytuje za dobu, po kterou měl zaměstnanec čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy. Stejně tak ošetřovné nenáleží za dny pracovního klidu, jestliže zaměstnanci nevznikl nárok na ošetřovné alespoň za 1 kalendářní den, na který měl předepsánu směnu. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní den. Zákonná výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu. Pro představu je částka denního ošetřovného při mzdě 16.000,-Kč hrubého, ve výši 285,-Kč denně. Ošetřovné za 9 kalendářních dnů pak činí částku 2.565,-Kč.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka