facebook
Dobré ráno, je sobota 18.9.2021 a svátek slaví Kryštof

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky


Ilustrační fotografie


Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

 

Základní podpůrčí doba je vymezena na 9 kalendářních dnů. A vedle toho je dána rozšířená lhůta v délce 16 kalendářních dnů. Tato rozšířená podpůrčí doba je stanovena pro případy zaměstnance, který žije sám a má ve své trvalé péči minimálně jedno dítě ve věku do 16 let, které dosud neukončilo základní povinnou školní docházku. Jedná-li se např. o rodinu sestávající ze dvou rodičů a dítěte, může jeden z těchto rodičů, je-li zaměstnán, čerpat ošetřovné, avšak pouze po dobu 9 kalendářních dnů. Je-li nutné, aby bylo dítě během nemoci hospitalizováno, podpůrčí doba se staví. Její běh pokračuje, jakmile je dítě předáno zpět do domácí péče.


Ošetřovné se neposkytuje za dobu, po kterou měl zaměstnanec čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy. Stejně tak ošetřovné nenáleží za dny pracovního klidu, jestliže zaměstnanci nevznikl nárok na ošetřovné alespoň za 1 kalendářní den, na který měl předepsánu směnu. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní den. Zákonná výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu. Pro představu je částka denního ošetřovného při mzdě 16.000,-Kč hrubého, ve výši 285,-Kč denně. Ošetřovné za 9 kalendářních dnů pak činí částku 2.565,-Kč.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka