facebook
Dobré odpoledne, je úterý 16.4.2024 a svátek slaví Rudolf

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky


Ilustrační fotografie


Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

 

Základní podpůrčí doba je vymezena na 9 kalendářních dnů. A vedle toho je dána rozšířená lhůta v délce 16 kalendářních dnů. Tato rozšířená podpůrčí doba je stanovena pro případy zaměstnance, který žije sám a má ve své trvalé péči minimálně jedno dítě ve věku do 16 let, které dosud neukončilo základní povinnou školní docházku. Jedná-li se např. o rodinu sestávající ze dvou rodičů a dítěte, může jeden z těchto rodičů, je-li zaměstnán, čerpat ošetřovné, avšak pouze po dobu 9 kalendářních dnů. Je-li nutné, aby bylo dítě během nemoci hospitalizováno, podpůrčí doba se staví. Její běh pokračuje, jakmile je dítě předáno zpět do domácí péče.


Ošetřovné se neposkytuje za dobu, po kterou měl zaměstnanec čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy. Stejně tak ošetřovné nenáleží za dny pracovního klidu, jestliže zaměstnanci nevznikl nárok na ošetřovné alespoň za 1 kalendářní den, na který měl předepsánu směnu. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní den. Zákonná výše ošetřovného činí 60% denního vyměřovacího základu. Pro představu je částka denního ošetřovného při mzdě 16.000,-Kč hrubého, ve výši 285,-Kč denně. Ošetřovné za 9 kalendářních dnů pak činí částku 2.565,-Kč.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka