facebook
Dobré dopoledne, je úterý 23.7.2024 a svátek slaví Kristýna

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013


Ilustrační fotografie


Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele. Podpora v nezaměstnanosti tak náleží po dobu 5 měsíců u žadatele do 50 let, po dobu 8 měsíců u žadatele nad 50 a do 55 let a 11 měsíců u žadatele ve věku nad 55 let věku.

 

Jestliže však žadateli vznikl z posledního zaměstnání nárok na odstupné, bude mu podpora v nezaměstnanosti vyplacena až po uplynutí doby, na kterou odstupné připadá.

 

Výše podpory v nezaměstnanosti dosahuje první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% a zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného čistého měsíčního výdělku žadatele. Jestliže však žadatel ukončil své předchozí zaměstnání sám nebo dohodou o rozvázání pracovního poměru, a to bez vážného důvodu, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45% průměrného čistého měsíčního výdělku.

 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pro konkrétní představu činí tato částka maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2013 částku 14.157,-Kč.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka