facebook
Dobré odpoledne, je sobota 18.11.2017 a svátek slaví Romana

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013


Ilustrační fotografie


Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele. Podpora v nezaměstnanosti tak náleží po dobu 5 měsíců u žadatele do 50 let, po dobu 8 měsíců u žadatele nad 50 a do 55 let a 11 měsíců u žadatele ve věku nad 55 let věku.

 

Jestliže však žadateli vznikl z posledního zaměstnání nárok na odstupné, bude mu podpora v nezaměstnanosti vyplacena až po uplynutí doby, na kterou odstupné připadá.

 

Výše podpory v nezaměstnanosti dosahuje první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% a zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného čistého měsíčního výdělku žadatele. Jestliže však žadatel ukončil své předchozí zaměstnání sám nebo dohodou o rozvázání pracovního poměru, a to bez vážného důvodu, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45% průměrného čistého měsíčního výdělku.

 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pro konkrétní představu činí tato částka maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2013 částku 14.157,-Kč.Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Žádost o podporu při rekvalifikaci

Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou...

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka