facebook
Dobré odpoledne, je středa 4.10.2023 a svátek slaví František

Peněžitá pomoc v mateřství


Ilustrační fotografie


Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu.

 

Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou. Jestliže byla žena před porodem z důvodu těhotenství převedena na jinou práci, vychází se z denního vyměřovacího základu stanoveného z rozhodného období ke dni takového převedení, je-li to pro žadatelku výhodnější.

 

Pro stanovení denního vyměřovacího základu pro rok 2013 se do částky první redukční hranice (825 Kč) započítává 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 237 Kč) se započítává 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 474 Kč) se započítává 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se již nepřihlíží. Takto se určí denní vyměřovací základ a z něj 70% činí výše peněžité pomoci v mateřství.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

 Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka