facebook
Dobré dopoledne, je úterý 23.7.2024 a svátek slaví Kristýna

Peněžitá pomoc v mateřství


Ilustrační fotografie


Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu.

 

Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou. Jestliže byla žena před porodem z důvodu těhotenství převedena na jinou práci, vychází se z denního vyměřovacího základu stanoveného z rozhodného období ke dni takového převedení, je-li to pro žadatelku výhodnější.

 

Pro stanovení denního vyměřovacího základu pro rok 2013 se do částky první redukční hranice (825 Kč) započítává 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 237 Kč) se započítává 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 474 Kč) se započítává 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se již nepřihlíží. Takto se určí denní vyměřovací základ a z něj 70% činí výše peněžité pomoci v mateřství.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka