facebook
Dobré dopoledne, je sobota 18.11.2017 a svátek slaví Romana

Přídavky na dítě


Ilustrační fotografie


Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.


Zákon stanoví, že nárok na tuto sociální dávku má nezaopatřené dítě za splnění dalších podmínek. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které dosud neukončilo povinnou školní docházku. Po jejím ukončení se jedná o dítě do 26 let věku za podmínky, že:

a)      se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo

b)      nepřipravuje se na budoucí povolání ani nemůže pracovat z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo

c)       z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno soustavně pracovat.


Další zákonnou podmínkou nároku na přídavky na dítě je, že dosahovaný příjem v rodině nesmí převyšovat částku, kterou získáme součinem částky životního minima rodiny se stanoveným koeficientem 2,4. Jsou-li tyto podmínky splněny, náleží nezaopatřenému dítěti přídavky na dítě ve výši 500,-Kč pro dítě do 6 let, ve výši 610,-Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let a ve výši 700,-Kč pro dítě ve věku od 15 do 26 let. Přídavky na dítě se vyplácejí měsíčně.


Přídavky na dítě
se nevyplácejí automaticky. Oprávněná osoba (jde-li o nezletilého, tak jeho zákonný zástupce) podává žádost o vyplácení přídavku na dítě u krajské pobočky úřadu práce.Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Žádost o podporu při rekvalifikaci

Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou...

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka