facebook
Dobrý večer, je pondělí 25.9.2017 a svátek slaví Zlata

Přídavky na dítě


Ilustrační fotografie


Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.


Zákon stanoví, že nárok na tuto sociální dávku má nezaopatřené dítě za splnění dalších podmínek. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které dosud neukončilo povinnou školní docházku. Po jejím ukončení se jedná o dítě do 26 let věku za podmínky, že:

a)      se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo

b)      nepřipravuje se na budoucí povolání ani nemůže pracovat z důvodu úrazu nebo nemoci, nebo

c)       z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno soustavně pracovat.


Další zákonnou podmínkou nároku na přídavky na dítě je, že dosahovaný příjem v rodině nesmí převyšovat částku, kterou získáme součinem částky životního minima rodiny se stanoveným koeficientem 2,4. Jsou-li tyto podmínky splněny, náleží nezaopatřenému dítěti přídavky na dítě ve výši 500,-Kč pro dítě do 6 let, ve výši 610,-Kč pro dítě ve věku od 6 do 15 let a ve výši 700,-Kč pro dítě ve věku od 15 do 26 let. Přídavky na dítě se vyplácejí měsíčně.


Přídavky na dítě
se nevyplácejí automaticky. Oprávněná osoba (jde-li o nezletilého, tak jeho zákonný zástupce) podává žádost o vyplácení přídavku na dítě u krajské pobočky úřadu práce.Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

 Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka