facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem


Ilustrační fotografie


V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě. To samozřejmě za předpokladu, že s vyjádřeným obsahem mzdy souhlasil.

 

Jestliže by jedna či druhá strana pracovněprávního vztahu chtěla přistoupit ke změně ujednání o mzdě, musel by s danou změnou souhlasit druhý účastník. To vyžaduje vypracování dodatku k pracovní smlouvě, s jehož obsahem budou souhlasit obě strany.

 

Na druhé straně je-li mzda stanovená mzdovým výměrem, znamená to, že se jedná o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele bez ohledu na vůli zaměstnance. Tento mzdový výměr může zaměstnavatel jednostranně nahradit novým mzdovým výměrem a mzdové určení tak změnit. Zaměstnance pak musí s tímto novým mzdovým výměrem pouze prokazatelně seznámit, a to nejpozději v den účinnosti takového mzdového výměru. Z toho vyplývá, že výše mzdy nemůže být mzdovým výměrem změněna zpětně.  Při změně mzdy musí zaměstnavatel dbát na zachování hranice minimální a zaručené mzdy a musí naplnit jednu ze základních zásad zákoníku práce, podle které platí, že za stejnou práci náleží stejná mzda.

Záruka za zboží v obchodě nově od ledna 2014

Od 1. ledna 2014 nastane účinnost nového občanského zákoníku, který přinese do občanskoprávních vztahů mnohé změny. Mezi těmito změnami je i odlišná úprava poskytování záruky u zakoupeného zboží.

Povinnost předžalobní výzvy

Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má...

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života

Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka