facebook
Dobrý podvečer, je čtvrtek 18.4.2024 a svátek slaví Rostislav

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem


Ilustrační fotografie


V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě. To samozřejmě za předpokladu, že s vyjádřeným obsahem mzdy souhlasil.

 

Jestliže by jedna či druhá strana pracovněprávního vztahu chtěla přistoupit ke změně ujednání o mzdě, musel by s danou změnou souhlasit druhý účastník. To vyžaduje vypracování dodatku k pracovní smlouvě, s jehož obsahem budou souhlasit obě strany.

 

Na druhé straně je-li mzda stanovená mzdovým výměrem, znamená to, že se jedná o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele bez ohledu na vůli zaměstnance. Tento mzdový výměr může zaměstnavatel jednostranně nahradit novým mzdovým výměrem a mzdové určení tak změnit. Zaměstnance pak musí s tímto novým mzdovým výměrem pouze prokazatelně seznámit, a to nejpozději v den účinnosti takového mzdového výměru. Z toho vyplývá, že výše mzdy nemůže být mzdovým výměrem změněna zpětně.  Při změně mzdy musí zaměstnavatel dbát na zachování hranice minimální a zaručené mzdy a musí naplnit jednu ze základních zásad zákoníku práce, podle které platí, že za stejnou práci náleží stejná mzda.

Odškodnění při zpoždění autobusu

Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Povinnost platit darovací daň Povinnost platit darovací daň

Darovací daň patří v našem daňovém systému mezi přímé daně. Dochází-li k bezplatnému nabytí majetku v tuzemsku, podléhá tento převod darovací dani. Stejně tak, je-li dárcem nebo obdarovaným osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka