facebook
Příjemnou noc, je středa 19.1.2022 a svátek slaví Ilona

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem


Ilustrační fotografie


V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě. To samozřejmě za předpokladu, že s vyjádřeným obsahem mzdy souhlasil.

 

Jestliže by jedna či druhá strana pracovněprávního vztahu chtěla přistoupit ke změně ujednání o mzdě, musel by s danou změnou souhlasit druhý účastník. To vyžaduje vypracování dodatku k pracovní smlouvě, s jehož obsahem budou souhlasit obě strany.

 

Na druhé straně je-li mzda stanovená mzdovým výměrem, znamená to, že se jedná o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele bez ohledu na vůli zaměstnance. Tento mzdový výměr může zaměstnavatel jednostranně nahradit novým mzdovým výměrem a mzdové určení tak změnit. Zaměstnance pak musí s tímto novým mzdovým výměrem pouze prokazatelně seznámit, a to nejpozději v den účinnosti takového mzdového výměru. Z toho vyplývá, že výše mzdy nemůže být mzdovým výměrem změněna zpětně.  Při změně mzdy musí zaměstnavatel dbát na zachování hranice minimální a zaručené mzdy a musí naplnit jednu ze základních zásad zákoníku práce, podle které platí, že za stejnou práci náleží stejná mzda.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Povinnost platit darovací daň Povinnost platit darovací daň

Darovací daň patří v našem daňovém systému mezi přímé daně. Dochází-li k bezplatnému nabytí majetku v tuzemsku, podléhá tento převod darovací dani. Stejně tak, je-li dárcem nebo obdarovaným osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na ...

Darovací daň – její výše a osvobození od daně Darovací daň - její výše a osvobození od daně

Darovací daň se odvádí z ceny bezplatně nabytého majetku. Cena majetku se určuje podle pravidel stanovených zákonem o oceňování majetku, nejčastěji znaleckým posudkem. Od takto stanovené ceny majetku se odečtou dluhy s majetkem ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka