facebook
Dobrý podvečer, je úterý 23.7.2019 a svátek slaví Libor

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem


Ilustrační fotografie


V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě. To samozřejmě za předpokladu, že s vyjádřeným obsahem mzdy souhlasil.

 

Jestliže by jedna či druhá strana pracovněprávního vztahu chtěla přistoupit ke změně ujednání o mzdě, musel by s danou změnou souhlasit druhý účastník. To vyžaduje vypracování dodatku k pracovní smlouvě, s jehož obsahem budou souhlasit obě strany.

 

Na druhé straně je-li mzda stanovená mzdovým výměrem, znamená to, že se jedná o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele bez ohledu na vůli zaměstnance. Tento mzdový výměr může zaměstnavatel jednostranně nahradit novým mzdovým výměrem a mzdové určení tak změnit. Zaměstnance pak musí s tímto novým mzdovým výměrem pouze prokazatelně seznámit, a to nejpozději v den účinnosti takového mzdového výměru. Z toho vyplývá, že výše mzdy nemůže být mzdovým výměrem změněna zpětně.  Při změně mzdy musí zaměstnavatel dbát na zachování hranice minimální a zaručené mzdy a musí naplnit jednu ze základních zásad zákoníku práce, podle které platí, že za stejnou práci náleží stejná mzda.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života

Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o...

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné ...

Kariéra na rodičovské dovolené Kariéra na rodičovské dovolené

S příchodem dítěte většinou odejdou z domácnosti peníze. A dostaví se trochu stresující a nepříjemný nedostatek. Do práce chodí jen jeden z partnerů, druhý se točí kolem dítěte a má pocit, že...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka