facebook
Dobré dopoledne, je neděle 19.1.2020 a svátek slaví Ilona

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Ilustrační fotografie


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné na zdravotní pojištění stát.

Co se však stane za situace, kdy student neúspěšně složí maturitní zkoušku a čeká ho opravná zkouška? Vzniká tak nejistota, zda při neúspěšné maturitě platí pojistné na zdravotní pojištění přímo student. Nic takového se však neděje. Je-li dán opravný termín maturitní zkoušky, zůstává student nezaopatřeným dítětem s nárokem na úhradu pojistného ze strany státu. Dojde-li během opravného termínu k úspěšnému složení maturitní zkoušky a následně bude navazovat další studium, zůstane zachováno i postavení nezaopatřeného dítěte.

Jestliže by však student neuspěl ani při opravné maturitní zkoušce a dále ve studiu nepokračoval, musel by již za měsíc září platit pojistné na zdravotní pojištění. Stejná povinnost zůstane, jestliže se taková osoba nezaregistruje do evidence uchazečů o zaměstnání, nenastoupí bezprostředně do zaměstnání, nebude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ani nebude spadat do kategorie osob, za které pojistné na zdravotní pojištění hradí stát.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Povinnost platit darovací daň Povinnost platit darovací daň

Darovací daň patří v našem daňovém systému mezi přímé daně. Dochází-li k bezplatnému nabytí majetku v tuzemsku, podléhá tento převod darovací dani. Stejně tak, je-li dárcem nebo obdarovaným osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na ...

Darovací daň – její výše a osvobození od daně Darovací daň - její výše a osvobození od daně

Darovací daň se odvádí z ceny bezplatně nabytého majetku. Cena majetku se určuje podle pravidel stanovených zákonem o oceňování majetku, nejčastěji znaleckým posudkem. Od takto stanovené ceny majetku se odečtou dluhy s majetkem ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka