facebook
Dobré odpoledne, je neděle 17.10.2021 a svátek slaví Hedvika

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Ilustrační fotografie


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné na zdravotní pojištění stát.

Co se však stane za situace, kdy student neúspěšně složí maturitní zkoušku a čeká ho opravná zkouška? Vzniká tak nejistota, zda při neúspěšné maturitě platí pojistné na zdravotní pojištění přímo student. Nic takového se však neděje. Je-li dán opravný termín maturitní zkoušky, zůstává student nezaopatřeným dítětem s nárokem na úhradu pojistného ze strany státu. Dojde-li během opravného termínu k úspěšnému složení maturitní zkoušky a následně bude navazovat další studium, zůstane zachováno i postavení nezaopatřeného dítěte.

Jestliže by však student neuspěl ani při opravné maturitní zkoušce a dále ve studiu nepokračoval, musel by již za měsíc září platit pojistné na zdravotní pojištění. Stejná povinnost zůstane, jestliže se taková osoba nezaregistruje do evidence uchazečů o zaměstnání, nenastoupí bezprostředně do zaměstnání, nebude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ani nebude spadat do kategorie osob, za které pojistné na zdravotní pojištění hradí stát.

Záruka za zboží v obchodě nově od ledna 2014

Od 1. ledna 2014 nastane účinnost nového občanského zákoníku, který přinese do občanskoprávních vztahů mnohé změny. Mezi těmito změnami je i odlišná úprava poskytování záruky u zakoupeného zboží.

Povinnost předžalobní výzvy

Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má...

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života

Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka