facebook
Dobré ráno, je úterý 21.3.2023 a svátek slaví Radek

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Ilustrační fotografie


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné na zdravotní pojištění stát.

Co se však stane za situace, kdy student neúspěšně složí maturitní zkoušku a čeká ho opravná zkouška? Vzniká tak nejistota, zda při neúspěšné maturitě platí pojistné na zdravotní pojištění přímo student. Nic takového se však neděje. Je-li dán opravný termín maturitní zkoušky, zůstává student nezaopatřeným dítětem s nárokem na úhradu pojistného ze strany státu. Dojde-li během opravného termínu k úspěšnému složení maturitní zkoušky a následně bude navazovat další studium, zůstane zachováno i postavení nezaopatřeného dítěte.

Jestliže by však student neuspěl ani při opravné maturitní zkoušce a dále ve studiu nepokračoval, musel by již za měsíc září platit pojistné na zdravotní pojištění. Stejná povinnost zůstane, jestliže se taková osoba nezaregistruje do evidence uchazečů o zaměstnání, nenastoupí bezprostředně do zaměstnání, nebude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ani nebude spadat do kategorie osob, za které pojistné na zdravotní pojištění hradí stát.

Kariéra na rodičovské dovolené Kariéra na rodičovské dovolené

S příchodem dítěte většinou odejdou z domácnosti peníze. A dostaví se trochu stresující a nepříjemný nedostatek. Do práce chodí jen jeden z partnerů, druhý se točí kolem dítěte a má pocit, že...

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů

Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu.

Odškodnění při zpoždění autobusu

Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka