facebook
Příjemnou noc, je neděle 25.8.2019 a svátek slaví Radim

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Ilustrační fotografie


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné na zdravotní pojištění stát.

Co se však stane za situace, kdy student neúspěšně složí maturitní zkoušku a čeká ho opravná zkouška? Vzniká tak nejistota, zda při neúspěšné maturitě platí pojistné na zdravotní pojištění přímo student. Nic takového se však neděje. Je-li dán opravný termín maturitní zkoušky, zůstává student nezaopatřeným dítětem s nárokem na úhradu pojistného ze strany státu. Dojde-li během opravného termínu k úspěšnému složení maturitní zkoušky a následně bude navazovat další studium, zůstane zachováno i postavení nezaopatřeného dítěte.

Jestliže by však student neuspěl ani při opravné maturitní zkoušce a dále ve studiu nepokračoval, musel by již za měsíc září platit pojistné na zdravotní pojištění. Stejná povinnost zůstane, jestliže se taková osoba nezaregistruje do evidence uchazečů o zaměstnání, nenastoupí bezprostředně do zaměstnání, nebude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ani nebude spadat do kategorie osob, za které pojistné na zdravotní pojištění hradí stát.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života

Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o...

Kariéra na rodičovské dovolené Kariéra na rodičovské dovolené

S příchodem dítěte většinou odejdou z domácnosti peníze. A dostaví se trochu stresující a nepříjemný nedostatek. Do práce chodí jen jeden z partnerů, druhý se točí kolem dítěte a má pocit, že...

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů

Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka