facebook
Dobré ráno, je středa 6.7.2022 a svátek slaví Státní svátek - Mistr Jan Hus

Darovací daň - její výše a osvobození od daně


Ilustrační fotografie


Darovací daň se odvádí z ceny bezplatně nabytého majetku. Cena majetku se určuje podle pravidel stanovených zákonem o oceňování majetku, nejčastěji znaleckým posudkem. Od takto stanovené ceny majetku se odečtou dluhy s majetkem spojené, clo a daň uhrazená při dovozu ze zahraničí, jde-li o dovezený dar.


Výše daně je zákonem vyměřena procentuálně z ceny zdaňovaného majetku. Procentní výměra sazby darovací daně je odvislá od hodnoty darovaného majetku a sazebník je ještě dále rozdělen podle skupin dárců a obdarovaných. Pro účely zákona jsou totiž osoby rozděleny do tří skupin podle vztahu plátce daně k dárci nebo obdarovanému (podle toho, který z nich má daňovou povinnost). Do první skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Druhou skupinu tvoří sourozenci, synovci, neteře, tety a strýcové, zeťové, snachy, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a na závěr i osoby, které s dárcem (obdarovaným) žily nejméně jeden rok před převodem majetku a zároveň společně hospodařily nebo byly vázány výživou. V třetí skupině jsou pak ostatní fyzické a právnické osoby.

 

Pro případy bezúplatného převodu majetku mezi osobami zařazenými do první a druhé skupiny platí osvobození od darovací daně. Za těchto okolností se proto ani nemusí podávat daňové přiznání a oceňovat nabytý majetek. Ostatní převody jsou zdaněny darovací daní v rozmezí od 7% do 40% s připočtením odstupňované pevné části darovací daně, která činí částku od 70.000,-Kč do 12.460.000,-Kč.

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů

Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu.

Odškodnění při zpoždění autobusu

Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka