facebook
Dobré dopoledne, je středa 29.1.2020 a svátek slaví Robin

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života


Ilustrační fotografie


Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o případ vytopeného bytu sousedů v důsledku poruchy pračky nebo vadné vodovodní baterie. Nebo můžete být u někoho na návštěvě, kde nechtěně rozbijete například starožitný porcelán nebo jinou cennou věc. Nebo si budou vaše děti hrát venku a rozbijí míčem okno sousedům.

To jsou příklady škod z běžného života, za které jejich původce nese ze zákona odpovědnost. Náhrada škody se může v mnohých případech dostat na vysoké částky, a proto je jistě vhodné mít pro takové případy uzavřené pojištění. Většina nabízených pojištění se vztahuje nejen na škody způsobené samotným pojištěným, ale i jeho nejbližšími členy rodiny, jako je manžel a děti. Stejně tak některá pojištění zahrnují i škody způsobené domácími zvířaty. Před tím, než dojde k uzavření pojistné smlouvy je proto nutné si zjistit, na jaké členy domácnosti se přesně vztahuje.

Důležité je zdůraznit, že daná pojištění nahrazují škody, za které pojištěné osoby odpovídají ze zákona. Nezahrnuje tedy škody, za které pojištěné osoby odpovídají například ze smlouvy. Pojistné smlouvy obsahují zejména v části smluvních podmínek, i řadu výjimek z daného pojištění. Před podepsáním samotné smlouvy je proto nezbytné seznámit se i s těmito výjimkami, aby to následně nebylo nemilé překvapení při uplatnění pojistné události.

Dojde-li ke škodě, pro kterou byla sjednána pojistná smlouva, uplatňuje pojištěný nárok na uhrazení vzniklé škody u dané pojišťovny. Nesmí se však jednat například o situaci, kdy by škodu způsobil pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V takovém případě by pojišťovna škodu nekryla.

Tento druh pojištění není v naší republice příliš využívaný, ačkoli se jedná o situace, se kterými se může s vysokou pravděpodobností setkat každý.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Povinnost platit darovací daň Povinnost platit darovací daň

Darovací daň patří v našem daňovém systému mezi přímé daně. Dochází-li k bezplatnému nabytí majetku v tuzemsku, podléhá tento převod darovací dani. Stejně tak, je-li dárcem nebo obdarovaným osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na ...

Darovací daň – její výše a osvobození od daně Darovací daň - její výše a osvobození od daně

Darovací daň se odvádí z ceny bezplatně nabytého majetku. Cena majetku se určuje podle pravidel stanovených zákonem o oceňování majetku, nejčastěji znaleckým posudkem. Od takto stanovené ceny majetku se odečtou dluhy s majetkem ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka