facebook
Dobré odpoledne, je pátek 6.12.2019 a svátek slaví Mikuláš

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života


Ilustrační fotografie


Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o případ vytopeného bytu sousedů v důsledku poruchy pračky nebo vadné vodovodní baterie. Nebo můžete být u někoho na návštěvě, kde nechtěně rozbijete například starožitný porcelán nebo jinou cennou věc. Nebo si budou vaše děti hrát venku a rozbijí míčem okno sousedům.

To jsou příklady škod z běžného života, za které jejich původce nese ze zákona odpovědnost. Náhrada škody se může v mnohých případech dostat na vysoké částky, a proto je jistě vhodné mít pro takové případy uzavřené pojištění. Většina nabízených pojištění se vztahuje nejen na škody způsobené samotným pojištěným, ale i jeho nejbližšími členy rodiny, jako je manžel a děti. Stejně tak některá pojištění zahrnují i škody způsobené domácími zvířaty. Před tím, než dojde k uzavření pojistné smlouvy je proto nutné si zjistit, na jaké členy domácnosti se přesně vztahuje.

Důležité je zdůraznit, že daná pojištění nahrazují škody, za které pojištěné osoby odpovídají ze zákona. Nezahrnuje tedy škody, za které pojištěné osoby odpovídají například ze smlouvy. Pojistné smlouvy obsahují zejména v části smluvních podmínek, i řadu výjimek z daného pojištění. Před podepsáním samotné smlouvy je proto nezbytné seznámit se i s těmito výjimkami, aby to následně nebylo nemilé překvapení při uplatnění pojistné události.

Dojde-li ke škodě, pro kterou byla sjednána pojistná smlouva, uplatňuje pojištěný nárok na uhrazení vzniklé škody u dané pojišťovny. Nesmí se však jednat například o situaci, kdy by škodu způsobil pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V takovém případě by pojišťovna škodu nekryla.

Tento druh pojištění není v naší republice příliš využívaný, ačkoli se jedná o situace, se kterými se může s vysokou pravděpodobností setkat každý.

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem

V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě.

Záruka za zboží v obchodě nově od ledna 2014

Od 1. ledna 2014 nastane účinnost nového občanského zákoníku, který přinese do občanskoprávních vztahů mnohé změny. Mezi těmito změnami je i odlišná úprava poskytování záruky u zakoupeného zboží.

Povinnost předžalobní výzvy

Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka