facebook
Příjemnou noc, je pondělí 25.10.2021 a svátek slaví Beáta

Pacht v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva využívat i plody a výnosy plynoucí z užívané věci. Typickým příkladem může být přenechání zahrady s ovocnými stromy do užívání, přičemž zároveň bude mít oprávněná osoba právo sklízet i úrodu.

Pacht je tedy smluvním závazkovým vztahem, který se objeví jako nový institut v novém občanském zákoníku. Osoba, v jejíž prospěch se pacht sjednává, se označuje jako pachtýř. Základem tohoto nového smluvního vztahu je právo dočasně užívat cizí individuálně určenou věc a zároveň i brát plody či jiné užitky. Je tedy zřejmé, že do pachtu nelze pojmout věc, která tzv. neplodí, přičemž se může jednat o plody přirozené, jako jsou například plody stromu nebo to mohou být civilní plody v podobě například úroků. Tento smluvní vztah je stejně jako nájemní vztah úplatný, kdy pachtýř je povinen platit pachtovné.

Samotnou úplatu lze při pachtu sjednat jako pevnou peněžní částku, ale zároveň to může být i část získaných užitků. Pokud by strany úplatu nesjednaly vůbec, nejednalo by se o pacht, ale o výprosu nebo výpůjčku. Zvláštním druhem pachtu bude podle nového občanského zákoníku pacht závodu a zemědělský pacht.

Zájezd v novém občanském zákoníku Zájezd v novém občanském zákoníku

Stávající občanský zákoník upravuje tzv. cestovní smlouvu. Od této terminologie však nový občanský zákoník od 1.1.2014 upouští a užívá základního pojmu zájezd, a proto se uzavírá smlouva o zájezdu. Tímto termínem se rozumí...

Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku Ochrana zvířat v novém občanském zákoníku

V současné právní úpravě občanskoprávních vztahů, jejíž účinnost by měla skončit ke dni 31.12.2013, je zvíře považováno za věc a nepožívá proto tolik ochrany, kolik by mělo. Každý, kdo má nějaké zvíře potvrdí, že zvíře určitě není...

Výměnek v novém občanském zákoníku Výměnek v novém občanském zákoníku

V novém občanském zákoníku bude s účinností od 1.1.2014 zaveden institut tzv. výměnku. Mohlo by se zdát, že se jedná o zcela nové ujednání, ale ve své podstatě jde o věcné břemeno dožití. Výměnek je v novém občanském...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka