facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 29.9.2022 a svátek slaví Michal

Pacht v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva využívat i plody a výnosy plynoucí z užívané věci. Typickým příkladem může být přenechání zahrady s ovocnými stromy do užívání, přičemž zároveň bude mít oprávněná osoba právo sklízet i úrodu.

Pacht je tedy smluvním závazkovým vztahem, který se objeví jako nový institut v novém občanském zákoníku. Osoba, v jejíž prospěch se pacht sjednává, se označuje jako pachtýř. Základem tohoto nového smluvního vztahu je právo dočasně užívat cizí individuálně určenou věc a zároveň i brát plody či jiné užitky. Je tedy zřejmé, že do pachtu nelze pojmout věc, která tzv. neplodí, přičemž se může jednat o plody přirozené, jako jsou například plody stromu nebo to mohou být civilní plody v podobě například úroků. Tento smluvní vztah je stejně jako nájemní vztah úplatný, kdy pachtýř je povinen platit pachtovné.

Samotnou úplatu lze při pachtu sjednat jako pevnou peněžní částku, ale zároveň to může být i část získaných užitků. Pokud by strany úplatu nesjednaly vůbec, nejednalo by se o pacht, ale o výprosu nebo výpůjčku. Zvláštním druhem pachtu bude podle nového občanského zákoníku pacht závodu a zemědělský pacht.

Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway Kde může jezdit moderní dopravní prostředek Segway

V dnešní době již není moderní dopravní prostředek Segway ničím ojedinělým. Zejména v našem hlavním městě je celá řada společností, které se zabývají poskytováním služeb spočívajících v zapůjčení a jízdě s dopravním ...

Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014 Nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí od 1. ledna 2014

Smlouva o smlouvě budoucí je pro občanskoprávní vztahy upravena v občanském zákoníku. Tento právní předpis bude kompletně a reformně nahrazen novým občanským zákoníkem, jehož účinnost by měla nastat od 1. ledna 2014.

Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka