facebook
Dobré ráno, je sobota 21.4.2018 a svátek slaví Alexandra

Pacht v novém občanském zákoníku


Ilustrační fotografie


V novém občanském zákoníku, který nabude účinnosti od 1. ledna 2014 se vyskytuje zcela nový pojem „pacht“. Společně s nájmem se jedná o právo dočasně užívat cizí věc. Pacht v sobě navíc zahrnuje přidanou hodnotu v podobě práva využívat i plody a výnosy plynoucí z užívané věci. Typickým příkladem může být přenechání zahrady s ovocnými stromy do užívání, přičemž zároveň bude mít oprávněná osoba právo sklízet i úrodu.

Pacht je tedy smluvním závazkovým vztahem, který se objeví jako nový institut v novém občanském zákoníku. Osoba, v jejíž prospěch se pacht sjednává, se označuje jako pachtýř. Základem tohoto nového smluvního vztahu je právo dočasně užívat cizí individuálně určenou věc a zároveň i brát plody či jiné užitky. Je tedy zřejmé, že do pachtu nelze pojmout věc, která tzv. neplodí, přičemž se může jednat o plody přirozené, jako jsou například plody stromu nebo to mohou být civilní plody v podobě například úroků. Tento smluvní vztah je stejně jako nájemní vztah úplatný, kdy pachtýř je povinen platit pachtovné.

Samotnou úplatu lze při pachtu sjednat jako pevnou peněžní částku, ale zároveň to může být i část získaných užitků. Pokud by strany úplatu nesjednaly vůbec, nejednalo by se o pacht, ale o výprosu nebo výpůjčku. Zvláštním druhem pachtu bude podle nového občanského zákoníku pacht závodu a zemědělský pacht.Způsob náhrady škody na majetku Způsob náhrady škody na majetku

Vznikne-li vám škoda na majetku, máte nárok při splnění zákonných předpokladů na její náhradu. Odškodnění je nutné bezodkladně uplatnit u odpovědného subjektu, který má samozřejmě právo přesvědčit se o tom, zda za vzniklou škodu skutečně odpovídá.

Vykradené vozidlo na parkovišti

Vykradení vozidla je obecně bohužel poměrně běžnou záležitostí. V České republice je průměrně ročně hlášeno 50.000 vykradení vozidel, přičemž samozřejmě nejsou hlášena všechna. Na trhu je velké množství ochranných mechanismů,

Odpovědnost za škodu na odložených věcech

Každý z nás si pravidelně odkládá své věci během celé řady činností. Ať již je to návštěva restaurace, divadla, lékaře apod., jedná se o aktivity, při nichž si odkládáme saka, kabáty atd. Zároveň nám na těchto odložených věcech může vzniknout škoda.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka