facebook
Dobré dopoledne, je sobota 2.12.2023 a svátek slaví Blanka

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Ilustrační fotografie


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu. Následně pak vlastník daného objektu může řešit problém s exekucí postižením movitých věcí nařízenou proti dotyčnému, který má stále trvalý pobyt v daném bytě, ačkoli se již dávno odstěhoval.

 

Zákon o evidenci obyvatel upravuje postup pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, o které musí požádat vlastník objektu. Vlastník musí prokázat, že došlo k zániku užívacího práva občana k danému objektu nebo že jej již neužívá. Vlastník podává žádost u tzv. ohlašovny, kterou je zjednodušeně řečeno obecní úřad. Na podkladě žádosti zahájí ohlašovna správní řízení.

 

Vlastník objektu prokazuje zánik užívacího práva zpravidla listinou (např. předávací protokol sepsaný při ukončení nájmu bytu). Může však nastat případ, kdy jakákoli listina o zániku užívacího práva chybí a vlastník je tak povinen prokázat jiným způsobem, že se daný občan odstěhoval. Vlastník objektu tak musí navrhnout např. výslech svědků, nejčastěji sousedů, kteří potvrdí, že se dotyčná osoba na dané adrese již nevyskytuje. Tím se může celý průběh řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu značně prodloužit.  

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy...

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Užívání domu v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu je poměrně běžnou záležitostí. Jedná se o situaci, kdy dům je v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob. Rozsah vlastnictví každého ze spoluvlastníků je vymezen stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka