facebook
Dobrý večer, je sobota 4.4.2020 a svátek slaví Miroslava

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Ilustrační fotografie


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu. Následně pak vlastník daného objektu může řešit problém s exekucí postižením movitých věcí nařízenou proti dotyčnému, který má stále trvalý pobyt v daném bytě, ačkoli se již dávno odstěhoval.

 

Zákon o evidenci obyvatel upravuje postup pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, o které musí požádat vlastník objektu. Vlastník musí prokázat, že došlo k zániku užívacího práva občana k danému objektu nebo že jej již neužívá. Vlastník podává žádost u tzv. ohlašovny, kterou je zjednodušeně řečeno obecní úřad. Na podkladě žádosti zahájí ohlašovna správní řízení.

 

Vlastník objektu prokazuje zánik užívacího práva zpravidla listinou (např. předávací protokol sepsaný při ukončení nájmu bytu). Může však nastat případ, kdy jakákoli listina o zániku užívacího práva chybí a vlastník je tak povinen prokázat jiným způsobem, že se daný občan odstěhoval. Vlastník objektu tak musí navrhnout např. výslech svědků, nejčastěji sousedů, kteří potvrdí, že se dotyčná osoba na dané adrese již nevyskytuje. Tím se může celý průběh řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu značně prodloužit.  

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů

Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých ...

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě ...

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka