facebook
Dobré dopoledne, je středa 1.2.2023 a svátek slaví Nela

Nárok manžela na zděděný dům


Ilustrační fotografie


Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých se získaný majetek nestane součástí společného jmění manželů. Jednou z těchto výjimek je dědictví.

Zdědí-li jeden z manželů za trvání manželství například dům, získá jej do svého výlučného vlastnictví. V evidenci katastru nemovitostí tak bude uveden jako vlastník pouze ten z manželů, který dům zdědil. Druhému manželovi vlastnické právo k domu nevznikne a nemůže si na něj činit jakýkoli nárok. Z titulu manželství má pouze právo dům užívat. Vlastnický nárok manžela na zděděný dům nevzniká.

Určitý nárok však druhému manželovi přeci jen může vzniknout i ve vztahu k domu, který zdědil manžel. Může se totiž stát, že se za dobu trvání manželství budou do domu investovat společné prostředky. To znamená, že ze společného jmění manželů budou vynaloženy peníze pouze do výlučného vlastnictví jednoho manželů. Druhý manžel má v takovém případě nárok na to, aby mu byla nahrazena polovina z prostředků vložených do majetku náležejícího výlučné manželovi. Tento svůj nárok však může druhý manžel uplatnit až v případě rozvodu manželství při vypořádání společného jmění manželů.

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní ...

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů

Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých ...

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka