facebook
Dobré ráno, je čtvrtek 9.12.2021 a svátek slaví Vratislav

Nárok manžela na zděděný dům


Ilustrační fotografie


Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých se získaný majetek nestane součástí společného jmění manželů. Jednou z těchto výjimek je dědictví.

Zdědí-li jeden z manželů za trvání manželství například dům, získá jej do svého výlučného vlastnictví. V evidenci katastru nemovitostí tak bude uveden jako vlastník pouze ten z manželů, který dům zdědil. Druhému manželovi vlastnické právo k domu nevznikne a nemůže si na něj činit jakýkoli nárok. Z titulu manželství má pouze právo dům užívat. Vlastnický nárok manžela na zděděný dům nevzniká.

Určitý nárok však druhému manželovi přeci jen může vzniknout i ve vztahu k domu, který zdědil manžel. Může se totiž stát, že se za dobu trvání manželství budou do domu investovat společné prostředky. To znamená, že ze společného jmění manželů budou vynaloženy peníze pouze do výlučného vlastnictví jednoho manželů. Druhý manžel má v takovém případě nárok na to, aby mu byla nahrazena polovina z prostředků vložených do majetku náležejícího výlučné manželovi. Tento svůj nárok však může druhý manžel uplatnit až v případě rozvodu manželství při vypořádání společného jmění manželů.

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy...

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Užívání domu v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu je poměrně běžnou záležitostí. Jedná se o situaci, kdy dům je v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob. Rozsah vlastnictví každého ze spoluvlastníků je vymezen stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka