facebook
Dobré ráno, je pondělí 20.11.2017 a svátek slaví Nikola

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu


Ilustrační fotografie


Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní smlouvu z některého zákonem uvedeného důvodu. Mezi bytové náhrady přitom patří náhradní byt a náhradní ubytování. Dále pak dosavadní občanský zákoník počítá s možností poskytnutí pouhého přístřeší, které však není výslovně uvedeno jako bytová náhrada.

Dochází-li k ukončení nájemního vztahu k bytu výpovědí pronajímatele se souhlasem soudu (např. z důvodu potřeby bytu přímo pro pronajímatele nebo některé jeho rodinného příslušníka), vzniká povinnost zajistit bytovou náhradu, a to v podobě náhradního bytu. Konkrétně musí takový byt splňovat parametry rovnocennosti s vyklizovaným bytem, to znamená, že se musí jednat o tzv. přiměřený náhradní byt. Končí-li nájemní vztah k bytu výpovědí pronajímatele z důvodu, který nevyžaduje souhlas soudu (např. nájemce hrubě porušuje dobré mravy v domě, bez vážného důvodu neužívá byt, pro neplacení nájemného), je pronajímatel povinen zajistit pouze tzv. přístřeší. Za to je považované dočasné ubytování nejvýše na dobu šesti měsíců včetně prostoru pro uložení bytového vybavení a osobních věcí nájemce.

S účinností od 1. ledna 2014 bude platit i na poli nájemních vztahů, jejichž předmětem je byt, zcela nový občanský zákoník. Tento právní předpis již vůbec neupravuje povinnost zajistit bytovou náhradu pro nájemce.  Pronajímateli se tak o tento krok zjednoduší postup při výpovědi nájmu bytu. Tato právní úprava by měla být aplikovatelná i na nájemní smlouvy uzavřené podle dosavadního občanského zákoníku.Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy...

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Užívání domu v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu je poměrně běžnou záležitostí. Jedná se o situaci, kdy dům je v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob. Rozsah vlastnictví každého ze spoluvlastníků je vymezen stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka