facebook
Příjemnou noc, je pondělí 27.5.2024 a svátek slaví Vilém

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu


Ilustrační fotografie


Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní smlouvu z některého zákonem uvedeného důvodu. Mezi bytové náhrady přitom patří náhradní byt a náhradní ubytování. Dále pak dosavadní občanský zákoník počítá s možností poskytnutí pouhého přístřeší, které však není výslovně uvedeno jako bytová náhrada.

Dochází-li k ukončení nájemního vztahu k bytu výpovědí pronajímatele se souhlasem soudu (např. z důvodu potřeby bytu přímo pro pronajímatele nebo některé jeho rodinného příslušníka), vzniká povinnost zajistit bytovou náhradu, a to v podobě náhradního bytu. Konkrétně musí takový byt splňovat parametry rovnocennosti s vyklizovaným bytem, to znamená, že se musí jednat o tzv. přiměřený náhradní byt. Končí-li nájemní vztah k bytu výpovědí pronajímatele z důvodu, který nevyžaduje souhlas soudu (např. nájemce hrubě porušuje dobré mravy v domě, bez vážného důvodu neužívá byt, pro neplacení nájemného), je pronajímatel povinen zajistit pouze tzv. přístřeší. Za to je považované dočasné ubytování nejvýše na dobu šesti měsíců včetně prostoru pro uložení bytového vybavení a osobních věcí nájemce.

S účinností od 1. ledna 2014 bude platit i na poli nájemních vztahů, jejichž předmětem je byt, zcela nový občanský zákoník. Tento právní předpis již vůbec neupravuje povinnost zajistit bytovou náhradu pro nájemce.  Pronajímateli se tak o tento krok zjednoduší postup při výpovědi nájmu bytu. Tato právní úprava by měla být aplikovatelná i na nájemní smlouvy uzavřené podle dosavadního občanského zákoníku.

Nárok manžela na zděděný dům Nárok manžela na zděděný dům

Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých ...

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů

Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých ...

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka