facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Rodičovský příspěvek


Ilustrační fotografie


Rodičovský příspěvek je opakující se dávka státní sociální podpory, která má zajistit ekonomické podmínky pro péči o dítě až do čtyř let. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě do čtyř let věku. Další podmínkou je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky, a to jak u rodiče, tak i dítěte. Je-li současně v rodině více dětí, je možné rodičovský příspěvek pobírat pouze na jedno, a to vždy na to nejmladší dítě.

 

Nárok a výše rodičovského příspěvku se zjednodušeně řečeno odvíjí od nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Nemají-li rodiče nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou pobírat rodičovský příspěvek již ode dne narození dítěte, a to ve výši 7.600,-Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte. Od desátého měsíce věku dítěte do čtyř let je pak vyplácen rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč měsíčně. Typicky se jedná o případy, kdy nepředcházela taková výdělečná činnost, která by zakládala nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo se jedná o OSVČ, kteří si nehradili nemocenské pojištění.

 

V ostatních případech se při určení výše rodičovského příspěvku vychází z denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. V závislosti na jeho výši je možné si zvolit rodičovský příspěvek ve výši od 7.600,-Kč do 11.500,-Kč měsíčně. Celková částka vyčerpaného rodičovského příspěvku nesmí překročit částku 220.000,-Kč. Volbu výše rodičovského příspěvku lze již měnit. Rodič tak může učinit nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen. Není však přípustná změna učiněná zpětně.

 

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na formuláři u krajské pobočky Úřadu práce. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti žadatele a rodný list dítěte.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka