facebook
Dobré odpoledne, je neděle 17.10.2021 a svátek slaví Hedvika

Rodičovský příspěvek


Ilustrační fotografie


Rodičovský příspěvek je opakující se dávka státní sociální podpory, která má zajistit ekonomické podmínky pro péči o dítě až do čtyř let. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě do čtyř let věku. Další podmínkou je trvalý pobyt a bydliště na území České republiky, a to jak u rodiče, tak i dítěte. Je-li současně v rodině více dětí, je možné rodičovský příspěvek pobírat pouze na jedno, a to vždy na to nejmladší dítě.

 

Nárok a výše rodičovského příspěvku se zjednodušeně řečeno odvíjí od nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Nemají-li rodiče nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou pobírat rodičovský příspěvek již ode dne narození dítěte, a to ve výši 7.600,-Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte. Od desátého měsíce věku dítěte do čtyř let je pak vyplácen rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč měsíčně. Typicky se jedná o případy, kdy nepředcházela taková výdělečná činnost, která by zakládala nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo se jedná o OSVČ, kteří si nehradili nemocenské pojištění.

 

V ostatních případech se při určení výše rodičovského příspěvku vychází z denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. V závislosti na jeho výši je možné si zvolit rodičovský příspěvek ve výši od 7.600,-Kč do 11.500,-Kč měsíčně. Celková částka vyčerpaného rodičovského příspěvku nesmí překročit částku 220.000,-Kč. Volbu výše rodičovského příspěvku lze již měnit. Rodič tak může učinit nejdříve po uplynutí tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen. Není však přípustná změna učiněná zpětně.

 

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na formuláři u krajské pobočky Úřadu práce. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti žadatele a rodný list dítěte.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka