facebook
Dobré ráno, je pondělí 15.8.2022 a svátek slaví Hana

Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014


Ilustrační fotografie


S účinností od 1.1.2014 se budou nejen občanskoprávní vztahy řídit zcela novou právní úpravou občanského zákoníku. Mimo jiné je obsahem tohoto právní předpisu i právní úprava vypořádání společného jmění manželů.

K vypořádání společného jmění manželů bude docházet pro případ jeho zrušení, zániku nebo dojde-li k zúžení původního rozsahu. Provede se likvidace společných práv a povinností, a to vypořádáním.  Bude-li vypořádání provedeno formou dohody, budou se její účinky vztahovat ke dni, ke kterému bylo společné jmění manželů zrušeno, zúženo nebo zaniklo. Výjimkou budou práva, která se zapisují do veřejného seznamu (např. katastr nemovitostí). Ve vztahu k těmto právům nastanou účinky dnem zápisu do takového seznamu.

Nová právní úprava poskytuje oproti té stávající vyšší ochranu třetím osobám, neboť stanoví, že vypořádáním společného jmění manželů nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Jestliže by tato zásada nebyla dodržena, může se dotčená třetí osoba domáhat, aby bylo soudem rozhodnuto, že dané vypořádání není ve vztahu k tomuto účastníku účinné.

Je-li společné jmění manželů vypořádáváno dohodou, stanoví zákon písemnou formu, jestliže k jejímu uzavření dochází za trvání manželství nebo je předmětem vypořádání věc, pro kterou je stanovena písemná forma v případě smlouvy o převodu vlastnického práva. V ostatních případech není nutné uzavírat dohodu o vypořádání společného jmění manželů písemně, avšak lze to jedině doporučit. Manželé si v takové situaci alespoň vystaví potvrzení o způsobu, obsahu a rozsahu vypořádání, požádá-li o to jeden druhého.

Výživné rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela

Za trvání manželství mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to takovou, aby jejich majetková a kulturní úroveň byla srovnatelná. Mají-li manželé v této otázce mezi sebou spory a například manžel nezajistí své manželce stejnou ...

Výživné při střídavé péči Výživné při střídavé péči

Při střídavé péči se rodiče dítěte střídají v dohodnutých nebo soudem určených intervalech ve výchově dítěte. Faktická péče o dítě je tak rovnoměrně rozdělena mezi oba rodiče. Jak je to ale s výživným na dítě? A platí se vůbec?

Právní domněnky otcovství

Již tradičně se od doby římského práva vychází ze skutečnosti, že matka dítěte je vždy jistá.  S určením otcovství to již tak zřejmé být nemusí a případná neshoda může vést až k soudnímu řízení. V prvé řadě se při určení otcovství řídíme ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka