facebook
Příjemnou noc, je úterý 18.6.2024 a svátek slaví Leoš

Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené


Ilustrační fotografie


Návrat do zaměstnání po skončení mateřské a rodičovské dovolené doprovázejí mnohdy pracovněprávní problémy, přičemž zaměstnankyně a zaměstnanci neznají svá práva, která mají vůči svému zaměstnavateli.

 

Z hlediska pracovněprávního postavení zaměstnankyně je rozdíl, zda se do zaměstnání vrací z mateřské dovolené nebo až po rodičovské dovolené. Nastoupí-li zaměstnankyně do zaměstnání rovnou z mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnankyni stejnou práci na stejném pracovišti. Obrazně řečeno, má právo na to, aby se vrátila na svoji původní „židli“. Jestliže již takovou práci zaměstnavatel nemá, např. z důvodu zrušení daného místa, má možnost rozvázat se zaměstnankyní pracovní poměr z organizačních důvodů s nárokem na odstupné, nebo nabídnout práci odpovídající pracovní smlouvě, tj. zejména s dodržením stejného druhu práce a místa výkonu práce.

 

Zaměstnanec nastupující zpět do zaměstnání po rodičovské dovolené má právo na přidělení práce v souladu s pracovní smlouvou. Nemusí tedy nastoupit na stejné pracoviště, ale zaměstnavatel je povinen přidělit mu stejný druh práce s dodržením stejného místa výkonu této práce.





Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány ...

Vycházky v době rizikového těhotenství Vycházky v době rizikového těhotenství

V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka