facebook
Dobré odpoledne, je úterý 13.4.2021 a svátek slaví Aleš

Výživné na dítě podle nového občanského zákoníku


Ilustrační fotografie


Nárok na výživné (můžeme setkat i s pojmem alimenty)  pro rozvedeného manžela zůstává zachován i v nové právní úpravě občanského zákoníku, jehož účinnost nastane od 1.1.2014. Tento nárok je však, oproti stávající právní úpravě obsažené v zákoně o rodině, modifikován a podmíněn některými skutečnostmi.

Výpočet výživného

O stanovení výživného může požádat rozvedený manžel (tím je myšlena i manželka). Podmínkou jeho nároku je skutečnost, že není schopen sám se živit (nezaměstnanost, mateřská dovolená) a příčinou je právě zaniklé manželství. Nexistuje žádná přesná kalkulačka na vyměření výživného, konkrétní výše (minimální ani maximální) není stanovena a je ponecháno obecné vyjádření výše výživného tak, že se má jednat o přiměřený rozsah, pokud to zároveň lze po povinném manželovi spravedlivě požadovat, přičemž se musí zohlednit věk a zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo ukončení péče o společné dítě.

Podle serveru vyzivne.cz by se od března 2014 měli soudy přihlížet k následující tabulce, která je ovšem nezávazná. V Čechách totiž k dnešnímu dní neexistuje jednotný předpis, žádná přesné doporučení, jak výživné na dítě vypočítat. Podle Hospodářských novin by mělo výživné být mezi 16 a 24 % čistého příjmu rodiče, který děti nevychovává. Jeho výše by měla záviset na věku dítěte.

 

Tabulka výpočtu výživného

Věk dítěte

Procentu ze mzdy připadající na výživné

0 - 5 let

9 - 13 %

6 - 9 let

11 - 15 %

10 – 14 let

14 - 18 %

15 - 17 let

17 - 21%

18 a více let

20 - 24%


Určení výživného

O výživném rozvedeného manžela rozhoduje soud, který při svém rozhodování o samotném nároku a jeho výši posuzuje tyto okolnosti:

• délku manželství a dobu, která uplynula od rozvodu;
• rozvedený manžel si bez závažné překážky nezajistil odpovídající zaměstnání;
• zda si rozvedený manžel mohl opatřit příjem náležitým hospodařením s vlastním majetkem;
• zda rozvedený manžel pečoval o společnou domácnost v době manželství;
• jestli rozvedený manžel nespáchal čin obdobný trestnému činu proti bývalému manželovi nebo osobě blízké;
• zda existuje jiný závažný důvod.

Uvedená kritéria mají přispět k tomu, aby napříště již soudy nerozhodovaly o výživném výlučně na podkladě zjištění o nemožnosti rozvedeného manžela sám se živit. Soud tak musí zvážit veškeré shora uvedené skutečnosti, aby případná uložená vyživovací povinnost byla v souladu s dobrými mravy.

Nejlepší je dohoda o výživném


Soudnímu řízení o určení výživného lze předejít tím, že manželé mezi sebou uzavřou mimosoudní dohodu o výživném. Obsahem dohody by měl být rozsah a způsob plnění výživného, které lze sjednat ve formě opakujících se dávek nebo jako jednorázové plnění.

Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014 Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014

Nežijí-li rodiče dítěte ve společné domácnosti, je vhodné, aby byl upraven styk s dítětem pro toho rodiče, kterému nebylo svěřeno do výchovy. V současné době je tato problematika upravena zákonem o rodině. S příchodem nového...

Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014 Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014

S účinností od 1.1.2014 se budou nejen občanskoprávní vztahy řídit zcela novou právní úpravou občanského zákoníku. Mimo jiné je obsahem tohoto právní předpisu i právní úprava vypořádání společného jmění manželů.

Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014 Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014

V tomto článku se zaměříme na to, jakým způsobem je od 1. 1. 2014 upraveno vypořádání společného jmění manželů soudem. K soudnímu řízení dojde v případě, že se manželé na vypořádání svého majetku a závazků nedohodnou.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka