facebook
Dobré odpoledne, je sobota 19.1.2019 a svátek slaví Ilona

Výživné na dítě podle nového občanského zákoníku


Ilustrační fotografie


Nárok na výživné (můžeme setkat i s pojmem alimenty)  pro rozvedeného manžela zůstává zachován i v nové právní úpravě občanského zákoníku, jehož účinnost nastane od 1.1.2014. Tento nárok je však, oproti stávající právní úpravě obsažené v zákoně o rodině, modifikován a podmíněn některými skutečnostmi.

Výpočet výživného

O stanovení výživného může požádat rozvedený manžel (tím je myšlena i manželka). Podmínkou jeho nároku je skutečnost, že není schopen sám se živit (nezaměstnanost, mateřská dovolená) a příčinou je právě zaniklé manželství. Nexistuje žádná přesná kalkulačka na vyměření výživného, konkrétní výše (minimální ani maximální) není stanovena a je ponecháno obecné vyjádření výše výživného tak, že se má jednat o přiměřený rozsah, pokud to zároveň lze po povinném manželovi spravedlivě požadovat, přičemž se musí zohlednit věk a zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo ukončení péče o společné dítě.

Podle serveru vyzivne.cz by se od března 2014 měli soudy přihlížet k následující tabulce, která je ovšem nezávazná. V Čechách totiž k dnešnímu dní neexistuje jednotný předpis, žádná přesné doporučení, jak výživné na dítě vypočítat. Podle Hospodářských novin by mělo výživné být mezi 16 a 24 % čistého příjmu rodiče, který děti nevychovává. Jeho výše by měla záviset na věku dítěte.

 

Tabulka výpočtu výživného

Věk dítěte

Procentu ze mzdy připadající na výživné

0 - 5 let

9 - 13 %

6 - 9 let

11 - 15 %

10 – 14 let

14 - 18 %

15 - 17 let

17 - 21%

18 a více let

20 - 24%


Určení výživného

O výživném rozvedeného manžela rozhoduje soud, který při svém rozhodování o samotném nároku a jeho výši posuzuje tyto okolnosti:

• délku manželství a dobu, která uplynula od rozvodu;
• rozvedený manžel si bez závažné překážky nezajistil odpovídající zaměstnání;
• zda si rozvedený manžel mohl opatřit příjem náležitým hospodařením s vlastním majetkem;
• zda rozvedený manžel pečoval o společnou domácnost v době manželství;
• jestli rozvedený manžel nespáchal čin obdobný trestnému činu proti bývalému manželovi nebo osobě blízké;
• zda existuje jiný závažný důvod.

Uvedená kritéria mají přispět k tomu, aby napříště již soudy nerozhodovaly o výživném výlučně na podkladě zjištění o nemožnosti rozvedeného manžela sám se živit. Soud tak musí zvážit veškeré shora uvedené skutečnosti, aby případná uložená vyživovací povinnost byla v souladu s dobrými mravy.

Nejlepší je dohoda o výživném


Soudnímu řízení o určení výživného lze předejít tím, že manželé mezi sebou uzavřou mimosoudní dohodu o výživném. Obsahem dohody by měl být rozsah a způsob plnění výživného, které lze sjednat ve formě opakujících se dávek nebo jako jednorázové plnění.

Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014 Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014

V tomto článku se zaměříme na to, jakým způsobem je od 1. 1. 2014 upraveno vypořádání společného jmění manželů soudem. K soudnímu řízení dojde v případě, že se manželé na vypořádání svého majetku a závazků nedohodnou.

Práva a povinnosti otce neuvedeného v rodném listu dítěte Práva a povinnosti otce neuvedeného v rodném listu dítěte

Jestliže se dítě narodí svobodné matce, může nastat situace, kdy nebude otec uveden v rodném listu dítěte. Ačkoli matka zná otce dítěte, nemůže jej sama nechat zapsat do rodného listu dítěte. Co se však stane, když se najednou ...

Výživné rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela

Za trvání manželství mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to takovou, aby jejich majetková a kulturní úroveň byla srovnatelná. Mají-li manželé v této otázce mezi sebou spory a například manžel nezajistí své manželce stejnou ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka