facebook
Dobré odpoledne, je pondělí 16.5.2022 a svátek slaví Přemysl

Výživné na dítě podle nového občanského zákoníku


Ilustrační fotografie


Nárok na výživné (můžeme setkat i s pojmem alimenty)  pro rozvedeného manžela zůstává zachován i v nové právní úpravě občanského zákoníku, jehož účinnost nastane od 1.1.2014. Tento nárok je však, oproti stávající právní úpravě obsažené v zákoně o rodině, modifikován a podmíněn některými skutečnostmi.

Výpočet výživného

O stanovení výživného může požádat rozvedený manžel (tím je myšlena i manželka). Podmínkou jeho nároku je skutečnost, že není schopen sám se živit (nezaměstnanost, mateřská dovolená) a příčinou je právě zaniklé manželství. Nexistuje žádná přesná kalkulačka na vyměření výživného, konkrétní výše (minimální ani maximální) není stanovena a je ponecháno obecné vyjádření výše výživného tak, že se má jednat o přiměřený rozsah, pokud to zároveň lze po povinném manželovi spravedlivě požadovat, přičemž se musí zohlednit věk a zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo ukončení péče o společné dítě.

Podle serveru vyzivne.cz by se od března 2014 měli soudy přihlížet k následující tabulce, která je ovšem nezávazná. V Čechách totiž k dnešnímu dní neexistuje jednotný předpis, žádná přesné doporučení, jak výživné na dítě vypočítat. Podle Hospodářských novin by mělo výživné být mezi 16 a 24 % čistého příjmu rodiče, který děti nevychovává. Jeho výše by měla záviset na věku dítěte.

 

Tabulka výpočtu výživného

Věk dítěte

Procentu ze mzdy připadající na výživné

0 - 5 let

9 - 13 %

6 - 9 let

11 - 15 %

10 – 14 let

14 - 18 %

15 - 17 let

17 - 21%

18 a více let

20 - 24%


Určení výživného

O výživném rozvedeného manžela rozhoduje soud, který při svém rozhodování o samotném nároku a jeho výši posuzuje tyto okolnosti:

• délku manželství a dobu, která uplynula od rozvodu;
• rozvedený manžel si bez závažné překážky nezajistil odpovídající zaměstnání;
• zda si rozvedený manžel mohl opatřit příjem náležitým hospodařením s vlastním majetkem;
• zda rozvedený manžel pečoval o společnou domácnost v době manželství;
• jestli rozvedený manžel nespáchal čin obdobný trestnému činu proti bývalému manželovi nebo osobě blízké;
• zda existuje jiný závažný důvod.

Uvedená kritéria mají přispět k tomu, aby napříště již soudy nerozhodovaly o výživném výlučně na podkladě zjištění o nemožnosti rozvedeného manžela sám se živit. Soud tak musí zvážit veškeré shora uvedené skutečnosti, aby případná uložená vyživovací povinnost byla v souladu s dobrými mravy.

Nejlepší je dohoda o výživném


Soudnímu řízení o určení výživného lze předejít tím, že manželé mezi sebou uzavřou mimosoudní dohodu o výživném. Obsahem dohody by měl být rozsah a způsob plnění výživného, které lze sjednat ve formě opakujících se dávek nebo jako jednorázové plnění.

Výživné rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela

Za trvání manželství mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to takovou, aby jejich majetková a kulturní úroveň byla srovnatelná. Mají-li manželé v této otázce mezi sebou spory a například manžel nezajistí své manželce stejnou ...

Výživné při střídavé péči Výživné při střídavé péči

Při střídavé péči se rodiče dítěte střídají v dohodnutých nebo soudem určených intervalech ve výchově dítěte. Faktická péče o dítě je tak rovnoměrně rozdělena mezi oba rodiče. Jak je to ale s výživným na dítě? A platí se vůbec?

Právní domněnky otcovství

Již tradičně se od doby římského práva vychází ze skutečnosti, že matka dítěte je vždy jistá.  S určením otcovství to již tak zřejmé být nemusí a případná neshoda může vést až k soudnímu řízení. V prvé řadě se při určení otcovství řídíme ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka