facebook
Příjemnou noc, je neděle 24.10.2021 a svátek slaví Nina

Práva a povinnosti otce neuvedeného v rodném listu dítěte


Ilustrační fotografie


Jestliže se dítě narodí svobodné matce, může nastat situace, kdy nebude otec uveden v rodném listu dítěte. Ačkoli matka zná otce dítěte, nemůže jej sama nechat zapsat do rodného listu dítěte. Co se však stane, když se najednou začne biologický otec dítěte domáhat svých práv. Jaká má vlastně práva a povinnosti otec neuvedený v rodném listu dítěte?

Z morálního hlediska má samozřejmě veškerá práva rodiče k dítěti, ale zároveň by měl plnit i své povinnosti, z nichž nejvýznamnější bude povinnost poskytovat výživné, zejména za situace, kdy s dítětem nežije v jedné domácnosti. Z právního hlediska je však otec neuvedený v rodném listu dítěte, zcela cizí osobou ve vztahu k dítěti. To znamená, že plnění povinností a využívání práv k dítěti včetně například styku s dítětem, záleží pouze na dohodě obou rodičů.

K dosažení legalizace nastalého stavu existují dvě možnosti. Oba rodiče tak mohou učinit formou souhlasného prohlášení o otcovství přímo na matričním úřadu, příp. u soudu. Na základě tohoto prohlášení dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte. To je ta snazší varianta. Není-li touto cestou dosaženo určení otcovství, může matka nebo otec podat k příslušnému soudu žalobu o určení otcovství. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu pak dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte a ten tak naplno může využívat svých rodičovských práv. Vedle toho je však povinen plnit i rodičovské povinnosti, jejichž plnění může matka ve prospěch dítěte vymáhat.

Souhlas k uveřejnění fotografií dítěte

Každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i svého soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Tuto ochranu zajišťuje občanský zákoník.

Vymáhání výživného zákazem řízení vozidel

Maminkám svitla naděje, že vymáhání dlužného výživného bude snadnější. Bohužel se množí případy, kdy povinný z vyživovací povinnosti, výživné dobrovolně nehradí. Dluh na výživném narůstá, otec nemá žádný majetek, nepracuje, popř....

Souhlas rodičů s ošetřením dítěte

Souhlas rodičů s ošetřením dítěte se obligatorně vyžadoval, jestliže se má nezletilému dítěti dostat takového ošetření, které může negativně ovlivnit jeho zdravotní stav nebo kvalitu jeho života. S ohledem na tuto obecnou...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka