facebook
Příjemnou noc, je pátek 13.12.2019 a svátek slaví Lucie

Práva a povinnosti otce neuvedeného v rodném listu dítěte


Ilustrační fotografie


Jestliže se dítě narodí svobodné matce, může nastat situace, kdy nebude otec uveden v rodném listu dítěte. Ačkoli matka zná otce dítěte, nemůže jej sama nechat zapsat do rodného listu dítěte. Co se však stane, když se najednou začne biologický otec dítěte domáhat svých práv. Jaká má vlastně práva a povinnosti otec neuvedený v rodném listu dítěte?

Z morálního hlediska má samozřejmě veškerá práva rodiče k dítěti, ale zároveň by měl plnit i své povinnosti, z nichž nejvýznamnější bude povinnost poskytovat výživné, zejména za situace, kdy s dítětem nežije v jedné domácnosti. Z právního hlediska je však otec neuvedený v rodném listu dítěte, zcela cizí osobou ve vztahu k dítěti. To znamená, že plnění povinností a využívání práv k dítěti včetně například styku s dítětem, záleží pouze na dohodě obou rodičů.

K dosažení legalizace nastalého stavu existují dvě možnosti. Oba rodiče tak mohou učinit formou souhlasného prohlášení o otcovství přímo na matričním úřadu, příp. u soudu. Na základě tohoto prohlášení dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte. To je ta snazší varianta. Není-li touto cestou dosaženo určení otcovství, může matka nebo otec podat k příslušnému soudu žalobu o určení otcovství. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu pak dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte a ten tak naplno může využívat svých rodičovských práv. Vedle toho je však povinen plnit i rodičovské povinnosti, jejichž plnění může matka ve prospěch dítěte vymáhat.

Střídavá výchova

Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte ve společné domácnosti, je nezbytné, aby se dohodli na tom, u kterého z nich bude dítě v péči a jakým způsobem bude druhý z rodičů přispívat na jeho výživu.   Nedohodnou-li se na tom rodiče, rozhodne o tom ...

Rozsah společného jmění manželů

Uzavřou-li partneři manželství, mnohdy si možná ani neuvědomují, co to pro ně bude znamenat po stránce majetkové. Uzavřením manželství totiž manželé začnou veškerý majetek a závazky nabývat do společného vlastnictví. Takový souhrn ...

Nesporný rozvod

Rozvod manželství nebývá příjemnou záležitostí, nicméně v případě, že se pro něj manželé již rozhodnou, existuje možnost rozvodu, který může být poměrně rychlý, finančně nenákladný a bez zbytečných emocionálních útoků, ke kterým často dochází ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka