facebook
Příjemnou noc, je úterý 18.6.2019 a svátek slaví Milan

Práva a povinnosti otce neuvedeného v rodném listu dítěte


Ilustrační fotografie


Jestliže se dítě narodí svobodné matce, může nastat situace, kdy nebude otec uveden v rodném listu dítěte. Ačkoli matka zná otce dítěte, nemůže jej sama nechat zapsat do rodného listu dítěte. Co se však stane, když se najednou začne biologický otec dítěte domáhat svých práv. Jaká má vlastně práva a povinnosti otec neuvedený v rodném listu dítěte?

Z morálního hlediska má samozřejmě veškerá práva rodiče k dítěti, ale zároveň by měl plnit i své povinnosti, z nichž nejvýznamnější bude povinnost poskytovat výživné, zejména za situace, kdy s dítětem nežije v jedné domácnosti. Z právního hlediska je však otec neuvedený v rodném listu dítěte, zcela cizí osobou ve vztahu k dítěti. To znamená, že plnění povinností a využívání práv k dítěti včetně například styku s dítětem, záleží pouze na dohodě obou rodičů.

K dosažení legalizace nastalého stavu existují dvě možnosti. Oba rodiče tak mohou učinit formou souhlasného prohlášení o otcovství přímo na matričním úřadu, příp. u soudu. Na základě tohoto prohlášení dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte. To je ta snazší varianta. Není-li touto cestou dosaženo určení otcovství, může matka nebo otec podat k příslušnému soudu žalobu o určení otcovství. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu pak dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte a ten tak naplno může využívat svých rodičovských práv. Vedle toho je však povinen plnit i rodičovské povinnosti, jejichž plnění může matka ve prospěch dítěte vymáhat.

Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014 Nová právní úprava stanovení styku rodiče s dítětem od 1.1.2014

Nežijí-li rodiče dítěte ve společné domácnosti, je vhodné, aby byl upraven styk s dítětem pro toho rodiče, kterému nebylo svěřeno do výchovy. V současné době je tato problematika upravena zákonem o rodině. S příchodem nového...

Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014 Vypořádání společného jmění manželů dohodou od 1.1.2014

S účinností od 1.1.2014 se budou nejen občanskoprávní vztahy řídit zcela novou právní úpravou občanského zákoníku. Mimo jiné je obsahem tohoto právní předpisu i právní úprava vypořádání společného jmění manželů.

Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014 Vypořádání společného jmění manželů soudem od 1. 1. 2014

V tomto článku se zaměříme na to, jakým způsobem je od 1. 1. 2014 upraveno vypořádání společného jmění manželů soudem. K soudnímu řízení dojde v případě, že se manželé na vypořádání svého majetku a závazků nedohodnou.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka