facebook
Dobrý podvečer, je neděle 4.12.2022 a svátek slaví Barbora

Práva a povinnosti otce neuvedeného v rodném listu dítěte


Ilustrační fotografie


Jestliže se dítě narodí svobodné matce, může nastat situace, kdy nebude otec uveden v rodném listu dítěte. Ačkoli matka zná otce dítěte, nemůže jej sama nechat zapsat do rodného listu dítěte. Co se však stane, když se najednou začne biologický otec dítěte domáhat svých práv. Jaká má vlastně práva a povinnosti otec neuvedený v rodném listu dítěte?

Z morálního hlediska má samozřejmě veškerá práva rodiče k dítěti, ale zároveň by měl plnit i své povinnosti, z nichž nejvýznamnější bude povinnost poskytovat výživné, zejména za situace, kdy s dítětem nežije v jedné domácnosti. Z právního hlediska je však otec neuvedený v rodném listu dítěte, zcela cizí osobou ve vztahu k dítěti. To znamená, že plnění povinností a využívání práv k dítěti včetně například styku s dítětem, záleží pouze na dohodě obou rodičů.

K dosažení legalizace nastalého stavu existují dvě možnosti. Oba rodiče tak mohou učinit formou souhlasného prohlášení o otcovství přímo na matričním úřadu, příp. u soudu. Na základě tohoto prohlášení dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte. To je ta snazší varianta. Není-li touto cestou dosaženo určení otcovství, může matka nebo otec podat k příslušnému soudu žalobu o určení otcovství. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu pak dojde k zápisu otce do rodného listu dítěte a ten tak naplno může využívat svých rodičovských práv. Vedle toho je však povinen plnit i rodičovské povinnosti, jejichž plnění může matka ve prospěch dítěte vymáhat.





Výživné rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela

Za trvání manželství mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to takovou, aby jejich majetková a kulturní úroveň byla srovnatelná. Mají-li manželé v této otázce mezi sebou spory a například manžel nezajistí své manželce stejnou ...

Výživné při střídavé péči Výživné při střídavé péči

Při střídavé péči se rodiče dítěte střídají v dohodnutých nebo soudem určených intervalech ve výchově dítěte. Faktická péče o dítě je tak rovnoměrně rozdělena mezi oba rodiče. Jak je to ale s výživným na dítě? A platí se vůbec?

Právní domněnky otcovství

Již tradičně se od doby římského práva vychází ze skutečnosti, že matka dítěte je vždy jistá.  S určením otcovství to již tak zřejmé být nemusí a případná neshoda může vést až k soudnímu řízení. V prvé řadě se při určení otcovství řídíme ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka