facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.1.2020 a svátek slaví Milena

Ukončení placení výživného


Ilustrační fotografie


Celá řada rodičů majících určenou vyživovací povinnost ke svému dítěti se domnívá, že mohou automaticky ukončit placení výživného, jakmile jejich dítě starší osmnácti let ukončí studium. Takto jednostranně, bez uzavření dohody či rozhodnutí soudu, to však učinit nelze.

 

Zda došlo k ukončení vyživovací povinnosti, nestačí pouhé zjištění, že dítě přestalo studovat. Obecně vyživovací povinnosti trvá do doby, než je dítě schopné se samo živit. Jestliže tento okamžik nastane, má rodič možnost dohodnout se s dítětem na ukončení vyživovací povinnosti. Nedojde-li k této dohodě, nemůže rodič svévolně ukončit placení výživného a je povinen obrátit se na soud s žalobou na určení, že vyživovací povinnost skončila. 

 

Soud posoudí všechny okolnosti a rozhodne, zda vyživovací povinnost trvá či již skončila a rodič tak již nebude povinen výživné platit. Jestliže by se povinný rodič neobrátil na soud a ze své vůle by ukončil placení výživného, mohl by jeho potomek podat návrh na exekuci pro neplacení výživného

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka