facebook
Dobré odpoledne, je středa 4.10.2023 a svátek slaví František

Ukončení placení výživného


Ilustrační fotografie


Celá řada rodičů majících určenou vyživovací povinnost ke svému dítěti se domnívá, že mohou automaticky ukončit placení výživného, jakmile jejich dítě starší osmnácti let ukončí studium. Takto jednostranně, bez uzavření dohody či rozhodnutí soudu, to však učinit nelze.

 

Zda došlo k ukončení vyživovací povinnosti, nestačí pouhé zjištění, že dítě přestalo studovat. Obecně vyživovací povinnosti trvá do doby, než je dítě schopné se samo živit. Jestliže tento okamžik nastane, má rodič možnost dohodnout se s dítětem na ukončení vyživovací povinnosti. Nedojde-li k této dohodě, nemůže rodič svévolně ukončit placení výživného a je povinen obrátit se na soud s žalobou na určení, že vyživovací povinnost skončila. 

 

Soud posoudí všechny okolnosti a rozhodne, zda vyživovací povinnost trvá či již skončila a rodič tak již nebude povinen výživné platit. Jestliže by se povinný rodič neobrátil na soud a ze své vůle by ukončil placení výživného, mohl by jeho potomek podat návrh na exekuci pro neplacení výživného

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka