facebook
Dobré ráno, je pondělí 27.5.2024 a svátek slaví Vilém

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách


Ilustrační fotografie


Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách problémem posledních let, kdy se stále četněji začaly rozhodčí doložky sjednávat právě se spotřebiteli. Nejčastěji k tomu docházelo tak, že ani sám spotřebitel si nebyl při uzavírání smlouvy vědom, že uzavírá i rozhodčí doložku a jaké to pro něj bude mít následky. Rozhodčí doložka byla součástí několikastránkových obchodních podmínek, které byly psané jen malým písmem. Spotřebitel až v případě nějakého problému zjistil, že se nemůže obrátit s řešením případného sporu k soudu, ale k určenému rozhodci.

 

S účinností od 1.4.2012 jsou však zavedena přesnější pravidla pro sjednávání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Nově platí, že rozhodčí doložka musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jako tomu bylo ve většině případů dosud. V opačném případě je daná rozhodčí smlouva neplatná. Dále je stanovena povinnost pro podnikatele poskytnout spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí doložky.

 

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách musí obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace o těchto skutečnostech:

  1. o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,
  2. o způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení,
  3. o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,
  4. o místu konání rozhodčího řízení,
  5. o způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a
  6. o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.
Poplatky za vedení úvěrového účtu

Banky si pravidelně účtují poplatky za vedení zvláštního úvěrového účtu zřízeného k hypotéce či spotřebitelskému úvěru. Jedná se však o poplatek, za který klienti banky nedostávají žádané protiplnění. Klienti banky si takové počínání...

Smlouva o půjčce

Chystáte se někomu půjčit peníze? Pak byste v prvé řadě neměli zapomenout na uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce musí v první řadě obsahovat závazek věřitele poskytnout dlužníkovi určitou finanční částku a tomu musí odpovídat...

Smlouva o půjčce v novém kabátě Smlouva o půjčce v novém kabátě

Nový občanský zákoník již od 1. ledna 2014 nepočítá s pojmem půjčka, což však neznamená, že by tento institut zcela vymizel z občanskoprávních vztahů. Bude jen upraven, a to zejména terminologicky. Napříště tedy již nebude možné...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka