facebook
Dobrý podvečer, je neděle 9.5.2021 a svátek slaví Ctibor

Může manžel půjčit peníze druhému manželovi?


Ilustrační fotografie


Manželé mají uzavřením manželství veškerý majetek, který v manželství nabudou, součástí souboru označeného jako společné jmění manželů. Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky, kdy manželé nabývají majetek do výlučného vlastnictví například darem, v dědickém řízení nebo v restituci. Výjimkou je rovněž i institut zúžení společného jmění manželů, kdy si manželé mohou dohodou uzavřenou ve formě notářského zápisu sjednat, že některý majetek nebo veškerý (avšak až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti) budou v manželství nabývat do svého výlučného vlastnictví.

Jestliže mají manželé úplnou formu společného jmění manželů a žádný z nich nemá svůj výlučný majetek, lze si jen těžko představit, že by manžel půjčil peníze druhému manželovi. Oba v tom případě nakládají s majetkem, který náleží jim oběma. Jiná situace by mohla nastat v případě, že by manžel půjčil druhému manželovi peníze pocházející z jeho výlučného majetku. Pak by se dalo uvažovat, že se skutečně jedná o půjčku a tento druhý manžel má povinnost tyto peníze vrátit.

V této souvislosti nelze opomenout ani fakt, že závazky vzniklé za trvání manželství, musejí oba manželé splnit společně, ledaže by se týkaly majetku náležejícího do výlučného vlastnictví jednoho z nich.

Danou otázkou se již zabýval i Krajský a Nejvyšší soud, které shodně dospěly k závěru, že půjčka poskytnutá mezi manžely, přestože by to bylo z výlučného vlastnictví, není možná. Manžel, který by peníze půjčil druhému manželovi, by se totiž rázem stal tzv. solidárním (společným) dlužníkem vedle druhého manžela.

Smlouva o půjčce v novém kabátě Smlouva o půjčce v novém kabátě

Nový občanský zákoník již od 1. ledna 2014 nepočítá s pojmem půjčka, což však neznamená, že by tento institut zcela vymizel z občanskoprávních vztahů. Bude jen upraven, a to zejména terminologicky. Napříště tedy již nebude možné...

Poplatky za vedení úvěrového účtu

Banky si pravidelně účtují poplatky za vedení zvláštního úvěrového účtu zřízeného k hypotéce či spotřebitelskému úvěru. Jedná se však o poplatek, za který klienti banky nedostávají žádané protiplnění. Klienti banky si takové počínání...

Smlouva o půjčce

Chystáte se někomu půjčit peníze? Pak byste v prvé řadě neměli zapomenout na uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce musí v první řadě obsahovat závazek věřitele poskytnout dlužníkovi určitou finanční částku a tomu musí odpovídat...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka