facebook
Příjemnou noc, je pátek 30.9.2022 a svátek slaví Jeroným

Může manžel půjčit peníze druhému manželovi?


Ilustrační fotografie


Manželé mají uzavřením manželství veškerý majetek, který v manželství nabudou, součástí souboru označeného jako společné jmění manželů. Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky, kdy manželé nabývají majetek do výlučného vlastnictví například darem, v dědickém řízení nebo v restituci. Výjimkou je rovněž i institut zúžení společného jmění manželů, kdy si manželé mohou dohodou uzavřenou ve formě notářského zápisu sjednat, že některý majetek nebo veškerý (avšak až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti) budou v manželství nabývat do svého výlučného vlastnictví.

Jestliže mají manželé úplnou formu společného jmění manželů a žádný z nich nemá svůj výlučný majetek, lze si jen těžko představit, že by manžel půjčil peníze druhému manželovi. Oba v tom případě nakládají s majetkem, který náleží jim oběma. Jiná situace by mohla nastat v případě, že by manžel půjčil druhému manželovi peníze pocházející z jeho výlučného majetku. Pak by se dalo uvažovat, že se skutečně jedná o půjčku a tento druhý manžel má povinnost tyto peníze vrátit.

V této souvislosti nelze opomenout ani fakt, že závazky vzniklé za trvání manželství, musejí oba manželé splnit společně, ledaže by se týkaly majetku náležejícího do výlučného vlastnictví jednoho z nich.

Danou otázkou se již zabýval i Krajský a Nejvyšší soud, které shodně dospěly k závěru, že půjčka poskytnutá mezi manžely, přestože by to bylo z výlučného vlastnictví, není možná. Manžel, který by peníze půjčil druhému manželovi, by se totiž rázem stal tzv. solidárním (společným) dlužníkem vedle druhého manžela.

Poplatky za vedení úvěrového účtu

Banky si pravidelně účtují poplatky za vedení zvláštního úvěrového účtu zřízeného k hypotéce či spotřebitelskému úvěru. Jedná se však o poplatek, za který klienti banky nedostávají žádané protiplnění. Klienti banky si takové počínání...

Smlouva o půjčce

Chystáte se někomu půjčit peníze? Pak byste v prvé řadě neměli zapomenout na uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce musí v první řadě obsahovat závazek věřitele poskytnout dlužníkovi určitou finanční částku a tomu musí odpovídat...

Rozhodčí doložka Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách problémem posledních let, kdy se stále četněji začaly rozhodčí doložky sjednávat právě se spotřebiteli. Nejčastěji k tomu docházelo tak, že ani sám spotřebitel si nebyl při uzavírání...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka