facebook
Dobré odpoledne, je středa 6.7.2022 a svátek slaví Státní svátek - Mistr Jan Hus

Bakteriální průjmová onemocnění


Ilustrační fotografie


Bakteriální průjmová onemocnění mohou být způsobeny různými původci. Mezi ty nejčastější, které se vyskytují na území naší země, patří např.: Kampylobakterová enteritida, Salmonelová enteritida, Shigelóza, břišní tyfus, paratyfus, cholera a další infekce vyvolané bakterií E. Coli.

Nejčastější bakteriální gastroenteritidou je beze sporu Kampylobakterová enteritida, jejímž původcem je Campylobacter jejuni. Přenos se uskutečňuje prostřednictvím kontaminovaných potravin – nejčastěji špatně tepelně upraveného masa. Kampylobakterová enteritida se projevuje horečkou, bolestmi svalstva, únavou, vodnatým průjmem (někdy je ve stolici patrná krev) a křeče v břiše. Mezi velice vzácné komplikace patří orgánové postižení.

Dalším typem je Salmonelová enteritida, jejím původcem je Salmonella enteritidis. Přenos opět probíhá skrze kontaminovanou potravu (maso, vejce apod.). Onemocnění se projevuje zvracením, horečkou, vodnatým průjmem (někdy může být přítomna stolice zelené barvy).

Shigelóza je 3. nejčastější gastroenteritidou u nás. Původcem Shigelózy je bakterie Shigella sonnei. Jedná se o tzv. „nemoc špinavých rukou“ – přenos bývá rukama znečištěnýma stolicí. Tato choroba se projevuje horečkou, bolestmi břicha, tenezmem (bolestivé vyprazdňování), výskytem vodnaté až hlenovité stolice s příměsí krve.

Břišní tyfus je způsoben bakterií Salmonella typhi. Přenos probíhá kontaminovanou vodou a potravinami. V ČR jsou ve většině případů zdrojem bacilonosiči, tedy osoby, které jsou nakaženy, ale nevykazují symptomy onemocnění – jen jej roznáší. Přesto je výskyt tohoto onemocnění v naší zemi nízký, většinou se jedná o suvenýr z cest. Onemocnění se projevuje bolestmi hlavy, horečkou, nechutenstvím, kašlem a zácpou. Později se objevuje bledost, hnědě povleklý jazyk, typická vyrážka na břiše, nízký tlak a břicho je velice citlivé na dotek. Zajímavé je, že u dětí bývá průběh tohoto onemocnění většinou mírnějšího charakteru, než u dospělých. Prevencí je každopádně očkování, které je doporučováno a často i povinné před výjezdem do zemí, kde je zvýšený výskyt břišního tyfu.

Původcem paratyfu je bakterie Salmonella paratyphi. Paratyfus se svými příznaky podobá tyfu, ale průběh je mírnější. Toto onemocnění rovněž patří mezi turistické suvenýry – především typ A. V Evropě se vyskytuje především typ B, který má mezi svými příznaky i opar rtu (ten se u tyfu nevyskytuje).

Cholera (původcem Vibrio cholerae) se vyskytuje spíše v zemích, kde jsou snížené nároky na hygienu (jižní a jihovýchodní Indie). V minulosti proběhla řada pandémií takřka po celém světě, dnes se s ní setkáme v méně industrializovaných zemích a u nás většinou v případě importování z řad neopatrných turistů.

Novorozenecké koliky Novorozenecké koliky

Kolika v nejširším slova smyslu znamená jakoukoliv bolest v dutině břišní. Kojenecká kolika pak patří mezi nejčastější příčiny bolestí u miminek. Běžně se setkáváme i s pojmy jako babykolika, tříměsíční...

Nekrotizující enterokolitida Nekrotizující enterokolitida

Nekrotizující enterokolitida je závažné, život ohrožující onemocnění novorozenců, jak již trochu napovídá název. Jde v podstatě o poruchu přizpůsobení se trávicího systému na život mimo...

Hexavakcína Hexavakcína

Očkování hexavakcínou chrání dítě před nebezpečnými nemocemi, jako je tetanus, záškrt, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B a hemofilovými infekcemi. Hlavním účelem zařazení...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka