facebook
Příjemnou noc, je středa 14.4.2021 a svátek slaví Vincenc

Vycházky v době rizikového těhotenství


Ilustrační fotografie


V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat a je na tzv. rizikovém těhotenství. Jaký je však režim vycházek v době rizikového těhotenství?

Ošetřující lékař může vycházky stanovit pouze v rozsahu šesti hodin denně v rozmezí od 7 do 19 hodin. Lékař vždy určí konkrétní časové vymezení povolených vycházek. V době rizikového těhotenství však může nastat problém v tom, že nastávající maminka nebude moci, vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu a nevolnostem, řádně využívat striktně vymezené časové úseky vycházek. Vyvstává proto otázka, zda není možnost stanovit neomezené vycházky.

Zákon umožňuje lékaři ve výjimečných případech přistoupit k volnému určení vycházek, kdy si jejich konkrétní dobu volí sám pacient. Podmínky pro tento postup jsou následující. Musí se jednat o případy mimořádně náročného léčebného plánu, intenzivní léčby, celkově závažného zdravotního stavu nebo to odůvodňují vedlejší účinky léčby, které neumožňují pacientovi využívat pevně stanovenou dobu vycházek. Má-li lékař za to, že jsou tyto podmínky dané u těhotné pacientky, musí požádat o souhlas okresní správu sociálního zabezpečení. V době rizikového těhotenství se však tyto výjimky většinou neuplatňují, neboť lékař zejména v závažném stavu doporučuje maximální klid.

Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Není ničím ojedinělým, že zaměstnankyně otěhotní během trvání pracovního poměru. S takovou situací počítá i zákoník práce a nabízí zaměstnavateli možnost uzavřít pracovní poměr s jiným zaměstnancem, který tak...

Zákaz výpovědi z pracovního poměru Zákaz výpovědi z pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Žádné jiné důvody nemůže pro účely výpovědi použít. Výpověď musí zaměstnavatel vyhotovit v písemné podobě a prokazatelně doručit ...

Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené Výpověď z organizačních důvodů během mateřské nebo rodičovské dovolené

Zaměstnavatel je zákonem limitován, pokud jde o možnost rozvázat pracovní poměr se zaměstnankyní čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnancem během jeho rodičovské dovolené. Jaká je konkrétní situace s výpovědí v případě, jsou-li dány ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka