facebook
Příjemnou noc, je pondělí 25.10.2021 a svátek slaví Beáta

Vycházky v době rizikového těhotenství


Ilustrační fotografie


V některých případech neumožňuje zdravotní stav ženy, aby pokračovala ve výkonu svého povolání po dobu celého těhotenství. Ošetřující lékař proto v takových případech rozhodne o pracovní neschopnosti a žena tak již nemůže pracovat a je na tzv. rizikovém těhotenství. Jaký je však režim vycházek v době rizikového těhotenství?

Ošetřující lékař může vycházky stanovit pouze v rozsahu šesti hodin denně v rozmezí od 7 do 19 hodin. Lékař vždy určí konkrétní časové vymezení povolených vycházek. V době rizikového těhotenství však může nastat problém v tom, že nastávající maminka nebude moci, vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu a nevolnostem, řádně využívat striktně vymezené časové úseky vycházek. Vyvstává proto otázka, zda není možnost stanovit neomezené vycházky.

Zákon umožňuje lékaři ve výjimečných případech přistoupit k volnému určení vycházek, kdy si jejich konkrétní dobu volí sám pacient. Podmínky pro tento postup jsou následující. Musí se jednat o případy mimořádně náročného léčebného plánu, intenzivní léčby, celkově závažného zdravotního stavu nebo to odůvodňují vedlejší účinky léčby, které neumožňují pacientovi využívat pevně stanovenou dobu vycházek. Má-li lékař za to, že jsou tyto podmínky dané u těhotné pacientky, musí požádat o souhlas okresní správu sociálního zabezpečení. V době rizikového těhotenství se však tyto výjimky většinou neuplatňují, neboť lékař zejména v závažném stavu doporučuje maximální klid.

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Obecně platí, že o čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel. V některých případech však zákoník práce připouští výjimky. Jednou z těchto výjimek je i čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené.

Pozdější návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání

Zaměstnaná maminka má právo čerpat rodičovskou dovolenou do doby, kdy její dítě dosáhne tří let věku. Tato doba slouží k tomu, aby přímo rodič, nejčastěji matka, mohla dítěti zajistit bezprostřední východu a péči v nejranějším věku.

Rodičovská dovolená

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za účelem prohloubení péče o dítě. Zákoník práce vyžaduje, aby zaměstnanec o čerpání rodičovské dovolené požádal.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka