facebook
Dobré ráno, je středa 29.1.2020 a svátek slaví Robin

Povinnost předžalobní výzvy


Ilustrační fotografie


Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má o svém dluhu povědomí, a není proto povinnost jej upomínat a vyzývat ho k zaplacení poté, co nastala splatnost jeho dluhu.

 

S účinností od 1. ledna 2013 platí nové ustanovení § 142a občanského soudního řádu, které nepřímo zavádí povinnost věřitele zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. Podle tohoto ustanovení má totiž žalující věřitel nárok na náhradu nákladů řízení (za předpokladu úspěchu ve sporu) jen, jestliže vyzval alespoň 7 dnů před podáním žaloby dlužníka k plnění. Tato povinnost je tedy zavedena pouze ve vztahu k nároku na náhradu nákladů soudního řízení. Na meritum daného sporu však tato povinnost nemá žádný vliv.

 

Zákon nestanoví obsahové náležitosti takové předžalobní výzvy. Základem je bezpochyby řádné označení věřitele, dlužníka a jeho dluhu. Předžalobní výzva musí být dlužníkovi doručena alespoň 7 dnů před samotným podáním žaloby. Toto ustanovení bude v praxi jistě přínosné pro ty dlužníky, kteří na základě předžalobní výzvy svůj dluh obratem uhradí, a neučinili tak již dříve pouze nedbalostním nedopatřením.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Povinnost platit darovací daň Povinnost platit darovací daň

Darovací daň patří v našem daňovém systému mezi přímé daně. Dochází-li k bezplatnému nabytí majetku v tuzemsku, podléhá tento převod darovací dani. Stejně tak, je-li dárcem nebo obdarovaným osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na ...

Darovací daň – její výše a osvobození od daně Darovací daň - její výše a osvobození od daně

Darovací daň se odvádí z ceny bezplatně nabytého majetku. Cena majetku se určuje podle pravidel stanovených zákonem o oceňování majetku, nejčastěji znaleckým posudkem. Od takto stanovené ceny majetku se odečtou dluhy s majetkem ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka