facebook
Dobré ráno, je úterý 17.9.2019 a svátek slaví Naděžda

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství


Ilustrační fotografie


Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

 

Nastávající maminka, popř. žena, která již porodila, musí vyplnit žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tuto žádost jí předá ošetřující lékař, kterým je obvykle gynekolog a zároveň ženě tuto žádost i potvrdí. Následně se žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství předá zaměstnavateli, případně poslednímu zaměstnavateli, a to za předpokladu, že žena uplatňuje nárok na vyplacení sociální dávky z pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel postoupí danou žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li nastávající maminka osobou samostatně výdělečně činnou, podá svoji žádost přímo u okresní správy sociálního zabezpečení.

 

O podané žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li žadatelka s jejím rozhodnutím, má právo podat proti takovému rozhodnutí odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u okresní správy sociálního zabezpečení, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Česká správa sociálního zabezpečení.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2013

Podpora v nezaměstnanosti a její poskytování je upraveno zákonem č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti se při splnění zákonných podmínek vyplácí po tzv. podpůrčí dobu. Délka této doby je závislá na věku žadatele.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny a její výše představuje 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se pro účely peněžité pomoci v mateřství zjišťuje z rozhodného období...

 Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka