facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 7.12.2023 a svátek slaví Ambrož

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství


Ilustrační fotografie


Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

 

Nastávající maminka, popř. žena, která již porodila, musí vyplnit žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tuto žádost jí předá ošetřující lékař, kterým je obvykle gynekolog a zároveň ženě tuto žádost i potvrdí. Následně se žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství předá zaměstnavateli, případně poslednímu zaměstnavateli, a to za předpokladu, že žena uplatňuje nárok na vyplacení sociální dávky z pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel postoupí danou žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li nastávající maminka osobou samostatně výdělečně činnou, podá svoji žádost přímo u okresní správy sociálního zabezpečení.

 

O podané žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li žadatelka s jejím rozhodnutím, má právo podat proti takovému rozhodnutí odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u okresní správy sociálního zabezpečení, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Česká správa sociálního zabezpečení.

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka