facebook
Dobré dopoledne, je úterý 12.12.2017 a svátek slaví Simona

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství


Ilustrační fotografie


Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje pro zajištění péče o novorozené dítě. Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí automaticky, ale je nutné, aby o tuto dávku požádala oprávněná osoba.

 

Nastávající maminka, popř. žena, která již porodila, musí vyplnit žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tuto žádost jí předá ošetřující lékař, kterým je obvykle gynekolog a zároveň ženě tuto žádost i potvrdí. Následně se žádost o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství předá zaměstnavateli, případně poslednímu zaměstnavateli, a to za předpokladu, že žena uplatňuje nárok na vyplacení sociální dávky z pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel postoupí danou žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li nastávající maminka osobou samostatně výdělečně činnou, podá svoji žádost přímo u okresní správy sociálního zabezpečení.

 

O podané žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v mateřství rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li žadatelka s jejím rozhodnutím, má právo podat proti takovému rozhodnutí odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u okresní správy sociálního zabezpečení, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Česká správa sociálního zabezpečení.Přídavky na dítě

Přídavky na dítě jsou dávkou státní sociální podpory, které mají zlepšit péči o dítě po finanční stránce v těch rodinách, jejichž příjmy nejsou dostatečné. Přídavky na dítě jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka