facebook
Dobrý večer, je neděle 18.8.2019 a svátek slaví Helena

Kompenzace od úřadu práce


Ilustrační fotografie


V praxi se množí případy, kdy je pracovní poměr ukončen s nárokem na odstupné mnohdy ve výši několikanásobku průměrného výdělku, avšak toto odstupné není zaměstnavatelem vyplaceno. Zaměstnanec má na vyplacení odstupného nárok a může jej uplatnit soudní cestou. Soudní řízení jsou však v mnohých případech zdlouhavá. Naštěstí je zde ve prospěch takových zaměstnanců institut kompenzace od úřadu práce.

 

Jestliže tedy nebylo zaměstnanci vyplaceno po skončení pracovního poměru odstupné ve stanovené lhůtě, má právo požádat o kompenzaci úřad práce. Podmínkou je, aby byl žadatel řádně zaregistrován v evidenci úřadu práce a splňoval všechny podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

Kompenzace od úřadu práce se poskytuje ve výši 65% průměrného výdělku žadatele, a to za dobu, po kterou mu náleží minimální výše odstupného. Zbývající část odstupného pak žadatel musí vymáhat po zaměstnavateli. Více než polovinu však obdrží v rámci kompenzace od úřadu práce a může tak snáz překlenout období ztráty zaměstnání.

 Peněžitá pomoc v mateřství Peněžitá pomoc v mateřství

Základním zajištěním příjmů nastávající maminky a matky na mateřské dovolené je peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění alespoň...

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je opakující se dávka státní sociální podpory, která má zajistit ekonomické podmínky pro péči o dítě až do čtyř let. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě do čtyř let věku.

Ukončení placení výživného

Celá řada rodičů majících určenou vyživovací povinnost ke svému dítěti se domnívá, že mohou automaticky ukončit placení výživného, jakmile jejich dítě starší osmnácti let ukončí studium.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka