facebook
Dobré ráno, je pondělí 20.11.2017 a svátek slaví Nikola

Kompenzace od úřadu práce


Ilustrační fotografie


V praxi se množí případy, kdy je pracovní poměr ukončen s nárokem na odstupné mnohdy ve výši několikanásobku průměrného výdělku, avšak toto odstupné není zaměstnavatelem vyplaceno. Zaměstnanec má na vyplacení odstupného nárok a může jej uplatnit soudní cestou. Soudní řízení jsou však v mnohých případech zdlouhavá. Naštěstí je zde ve prospěch takových zaměstnanců institut kompenzace od úřadu práce.

 

Jestliže tedy nebylo zaměstnanci vyplaceno po skončení pracovního poměru odstupné ve stanovené lhůtě, má právo požádat o kompenzaci úřad práce. Podmínkou je, aby byl žadatel řádně zaregistrován v evidenci úřadu práce a splňoval všechny podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

Kompenzace od úřadu práce se poskytuje ve výši 65% průměrného výdělku žadatele, a to za dobu, po kterou mu náleží minimální výše odstupného. Zbývající část odstupného pak žadatel musí vymáhat po zaměstnavateli. Více než polovinu však obdrží v rámci kompenzace od úřadu práce a může tak snáz překlenout období ztráty zaměstnání.Nemocenské dávky během pracovní neschopnosti

Současná právní úprava nemocenské spíše motivuje zaměstnance k tomu, aby pokud možno nebyl ve stavu pracovní neschopnosti. V důsledku toho raději chodí do zaměstnání i během nemoci, popřípadě si pro nezbytně nutnou dobu léčení čerpá dovolenou.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce, jestliže splňuje následující podmínky. Základní podmínkou úspěšné žádosti je, že tento uchazeč získal v posledních dvou letech...

Žádost o podporu při rekvalifikaci

Právo na podporu při rekvalifikaci má pouze osoba, která je vedena jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce a nepobírá starobní důchod. Nezbytnou podmínkou je, že se uchazeč o zaměstnání zúčastní rekvalifikace, kterou...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka