facebook
Příjemnou noc, je čtvrtek 23.5.2024 a svátek slaví Jana

Kompenzace od úřadu práce


Ilustrační fotografie


V praxi se množí případy, kdy je pracovní poměr ukončen s nárokem na odstupné mnohdy ve výši několikanásobku průměrného výdělku, avšak toto odstupné není zaměstnavatelem vyplaceno. Zaměstnanec má na vyplacení odstupného nárok a může jej uplatnit soudní cestou. Soudní řízení jsou však v mnohých případech zdlouhavá. Naštěstí je zde ve prospěch takových zaměstnanců institut kompenzace od úřadu práce.

 

Jestliže tedy nebylo zaměstnanci vyplaceno po skončení pracovního poměru odstupné ve stanovené lhůtě, má právo požádat o kompenzaci úřad práce. Podmínkou je, aby byl žadatel řádně zaregistrován v evidenci úřadu práce a splňoval všechny podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

Kompenzace od úřadu práce se poskytuje ve výši 65% průměrného výdělku žadatele, a to za dobu, po kterou mu náleží minimální výše odstupného. Zbývající část odstupného pak žadatel musí vymáhat po zaměstnavateli. Více než polovinu však obdrží v rámci kompenzace od úřadu práce a může tak snáz překlenout období ztráty zaměstnání.

Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je jedna z dávek státní sociální podpory, která se poskytuje na základě zákonem stanovených podmínek při nedostatku prostředků na úhradu nákladů spojených s bydlením. Žádost o příspěvek na bydlení podává vlastník nebo ...

Ošetřovné - podpůrčí doba a výše dávky

Ošetřovné je poskytováno po tzv. podpůrčí dobu. Jedná se o období vymezené zákonem o nemocenském pojištění, během kterého se tato dávka, při splnění zákonných podmínek, vyplácí. Podpůrčí doba je u ošetřovného stanovena dvojí.

Ošetřovné - podmínky nároku

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, které se poskytuje za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. V tomto příspěvku zdůrazníme pouze ty nejdůležitější případy čerpání ošetřovného.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka