facebook
Dobré ráno, je pondělí 27.5.2024 a svátek slaví Vilém

SOS dětské vesničky


Ilustrační fotografie


SOS dětské vesničky je sdružení, které funguje jako nezávislá nestátní organizace, jejímž základním cílem je zajištění pomoci ve prospěch dětí, které přišly o rodičovskou péči anebo jsou touto ztrátou ohroženy. Toto sdružení je již od roku 1993 členem mezinárodní organizace SOS Kinderdorf international, která na mezinárodní úrovni zaštiťuje činnosti těchto jednotlivých národních sdružení.

Základní vizí SOS dětských vesniček je, aby každé dítě patřilo do rodiny a vyrůstalo za pomoci lásky, úcty a bezpečí. Sdružení SOS dětských vesniček se proto aktivní činností snaží podporovat a hájit práva a zájmy dětí v České republice. Toto sdružení proto vytvořilo model péče o děti ve formě SOS dětských vesniček, kde je zajištěna kvalifikovaná péče a podpora opuštěným a ohroženým dětem, jejichž vývoj ve vlastní rodině není z nějakého důvodu možný.

Aktuálně provozuje sdružení celkem tři SOS dětské vesničky (v Karlových Varech, Brně a Chvalčově) a dále dvě Komunity mládeže, které slouží k tomu, aby se děti z náhradní rodinné péče lépe připravily na následný samostatný život. Proto, aby tento přechod nebyl až tak těžký, zajišťují SOS dětské vesničky i program Polozávislého bydlení, který pomáhá usnadnit fungování v samostatném životě.

SOS dětské vesničky se zaměřují v rámci preventivní činnosti i na pomoc rodinám, aby u nich nedošlo k odebrání dítěte. Dále sdružení poskytuje i podporu pěstounům, kteří jsou mimo zřízené vesničky, a to zejména ve formě psychologických a pedagogických služeb. Sdružení SOS dětské vesničky vybudovalo i zařízení, které zabezpečuje bezprostřední pomoc pro děti, jež se ocitly v nouzi. Toto centrum funguje v SOS dětské vesničce Karlovy Vary s kapacitou pro osm dětí. Součástí této péče je i odborná práce s rodinou tak, aby se děti mohly vrátit co nejdříve zpátky do svých vlastních rodin.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení, které působí v rámci celé České republiky. Jeho základním účelem je pomoc dětem, které jsou zanedbané, zneužívané, týrané, opuštěné nebo jinak ohrožené.  Fond ohrožených dětí byl...

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha je církevní organizace, která se zaměřuje na zajištění podpory lidem v nouzi na podkladě principů křesťanské víry. Za tímto účelem poskytuje a nabízí několik sociálních služeb. Pomoc poskytuje nezávisle...

Český výbor pro UNICEF

Dětský fond OSN - UNICEF je mezivládní organizace v podobě ústřední světové struktury zaměřující se na pomoc dětem. UNICEF byl založen v roce 1946 původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci za účelem poskytnutí...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka