facebook
Dobrý večer, je pátek 14.6.2024 a svátek slaví Vít

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů


Ilustrační fotografie


Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu. Společníkem však byl a zůstane ten z manželů, který obchodní podíl získal.

Vzhledem k tomu, že ve vztahu k obchodnímu podílu vykonává manžel i veškerá práva a povinnosti samostatně, může s ním i samostatně nakládat. Proto může dojít k situaci, kdy manžel prodá obchodní podíl v době po rozvodu manželství ještě před vypořádáním společného jmění manželů. Je takový převod platný? A jak se bude postupovat při samotném vypořádání společného jmění manželů.

V souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu platí, že takovýto naznačený prodej obchodního podílu před vypořádáním majetku je platný pod sankcí tzv. relativní neplatnosti. To znamená, že převod je platný do doby, než by druhý oprávněný manžel řádně a včas uplatnil námitku relativní neplatnosti. Jestliže tak druhý manžel učiní, stane se převod neplatný. V opačném případě bude prodej obchodního podílu zcela v souladu s právními předpisy. Neznamená to však, že by neměl druhý manžel nárok na finanční vyrovnání. V rámci vypořádání společného jmění manželů je nezbytné, aby se zahrnula i částka získaná z prodeje obchodního podílu. Jestliže se druhý manžel domůže neplatnosti takového převodu, bude součástí vypořádání společného jmění manželů hodnota obchodního podílu.

Odškodnění při zpoždění autobusu

Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti Nezapomeňte na daň z převodu nemovitosti

Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Nezapomeňte na zákonnou povinnost zaplatit daň z převodu nemovitosti. V našem daňovém systému se daň z převodu nemovitosti řadí mezi tzv. přímé daně. Povinnost hradit daň z převodu nemovitosti vyplývá ...

Povinnost platit darovací daň Povinnost platit darovací daň

Darovací daň patří v našem daňovém systému mezi přímé daně. Dochází-li k bezplatnému nabytí majetku v tuzemsku, podléhá tento převod darovací dani. Stejně tak, je-li dárcem nebo obdarovaným osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka