facebook
Dobré poledne, je neděle 19.5.2019 a svátek slaví Ivo

Odškodnění při zpoždění autobusu


Ilustrační fotografie


Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Toto evropské nařízení přináší od března 2013 nové oprávnění pro cestující autobusem, a to na vzdálenost delší než 250 km. Nově tak budou moci tito cestující požadovat odškodnění při zpoždění autobusu obdobně, jako při cestování letadlem nebo po železnici. Právo na náhradu škody se vztahuje pouze na trasy delší než 250 km. A co může cestující požadovat?

Jestliže dojde ke zrušení daného spojení nebo zpoždění bude delší než dvě hodiny, může cestující požadovat náhradu celého jízdného nebo jiný termín cesty. Stejná práva má i pro případ, že dopravce zaviní překročení míst k rezervaci. Nesplní-li dopravce svou povinnost k odškodnění cestujícího jedním ze dvou uvedených způsobů, vzniká cestujícímu právo požadovat náhradu škody v rozsahu 50% ceny zaplaceného jízdného a uhrazení jízdného v celé výši.

Jedná-li se o cestu na vzdálenost více než 250 km, jejíž délka činí více než tři hodiny, vzniká cestujícímu nárok na další odškodnění, a to při zpoždění o více než 90 minut. Dopravce je povinen zajistit stravu, občerstvení a případně i ubytování.

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné ...

Kariéra na rodičovské dovolené Kariéra na rodičovské dovolené

S příchodem dítěte většinou odejdou z domácnosti peníze. A dostaví se trochu stresující a nepříjemný nedostatek. Do práce chodí jen jeden z partnerů, druhý se točí kolem dítěte a má pocit, že...

Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů Prodej obchodního podílu před vypořádáním společného jmění manželů

Nabude-li jeden z manželů za trvání manželství podíl v obchodní společnosti, nestává se druhý z manželů zároveň společníkem ve společnosti. Avšak má právo na to, aby se v případě rozvodu manželství, vypořádala hodnota tohoto obchodního podílu.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka