facebook
Příjemnou noc, je úterý 10.12.2019 a svátek slaví Julie

Odškodnění při zpoždění autobusu


Ilustrační fotografie


Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Toto evropské nařízení přináší od března 2013 nové oprávnění pro cestující autobusem, a to na vzdálenost delší než 250 km. Nově tak budou moci tito cestující požadovat odškodnění při zpoždění autobusu obdobně, jako při cestování letadlem nebo po železnici. Právo na náhradu škody se vztahuje pouze na trasy delší než 250 km. A co může cestující požadovat?

Jestliže dojde ke zrušení daného spojení nebo zpoždění bude delší než dvě hodiny, může cestující požadovat náhradu celého jízdného nebo jiný termín cesty. Stejná práva má i pro případ, že dopravce zaviní překročení míst k rezervaci. Nesplní-li dopravce svou povinnost k odškodnění cestujícího jedním ze dvou uvedených způsobů, vzniká cestujícímu právo požadovat náhradu škody v rozsahu 50% ceny zaplaceného jízdného a uhrazení jízdného v celé výši.

Jedná-li se o cestu na vzdálenost více než 250 km, jejíž délka činí více než tři hodiny, vzniká cestujícímu nárok na další odškodnění, a to při zpoždění o více než 90 minut. Dopravce je povinen zajistit stravu, občerstvení a případně i ubytování.

Mzda sjednaná ve smlouvě nebo stanovená mzdovým výměrem

V souladu se zákoníkem práce je možné mzdu sjednat přímo v pracovní smlouvě nebo může být jednostranně stanovena mzdovým výměrem. Pro zaměstnance je nepochybně výhodnější, je-li mzda sjednána v pracovní smlouvě.

Záruka za zboží v obchodě nově od ledna 2014

Od 1. ledna 2014 nastane účinnost nového občanského zákoníku, který přinese do občanskoprávních vztahů mnohé změny. Mezi těmito změnami je i odlišná úprava poskytování záruky u zakoupeného zboží.

Povinnost předžalobní výzvy

Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka