facebook
Dobré ráno, je sobota 18.9.2021 a svátek slaví Kryštof

Odškodnění při zpoždění autobusu


Ilustrační fotografie


Odškodnění při zpoždění autobusu nebylo do nedávna vůbec možné, na rozdíl od letecké či železniční dopravy. Novinkou je v tomto směru proto nařízení EU č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Toto evropské nařízení přináší od března 2013 nové oprávnění pro cestující autobusem, a to na vzdálenost delší než 250 km. Nově tak budou moci tito cestující požadovat odškodnění při zpoždění autobusu obdobně, jako při cestování letadlem nebo po železnici. Právo na náhradu škody se vztahuje pouze na trasy delší než 250 km. A co může cestující požadovat?

Jestliže dojde ke zrušení daného spojení nebo zpoždění bude delší než dvě hodiny, může cestující požadovat náhradu celého jízdného nebo jiný termín cesty. Stejná práva má i pro případ, že dopravce zaviní překročení míst k rezervaci. Nesplní-li dopravce svou povinnost k odškodnění cestujícího jedním ze dvou uvedených způsobů, vzniká cestujícímu právo požadovat náhradu škody v rozsahu 50% ceny zaplaceného jízdného a uhrazení jízdného v celé výši.

Jedná-li se o cestu na vzdálenost více než 250 km, jejíž délka činí více než tři hodiny, vzniká cestujícímu nárok na další odškodnění, a to při zpoždění o více než 90 minut. Dopravce je povinen zajistit stravu, občerstvení a případně i ubytování.

Povinnost předžalobní výzvy

Mezi částí veřejnosti panovalo přesvědčení o tom, že je věřitel povinen poslat dlužníkovi výzvu popř. upomínku o zaplacení dluhu před tím, než podá žalobu o zaplacení dluhu k příslušnému soudu. Vedle toho převládaly názory, že přeci dlužník má...

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života

Škody způsobené v běžném životě na majetku či zdraví třetích osob nejsou ničím ojedinělým. V každodenním životě se může přihodit situace, v níž dojde ke škodě na majetku či zdraví. Může se jednat o...

Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce Kdo platí pojistné na zdravotní pojištění při neúspěšně složené maturitní zkoušce


Dítě je po dobu do ukončení povinné školní docházky a následně do dosažení věku 26 let při splnění podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, považováno za tzv. nezaopatřené dítě. V těchto případech platí zcela v plné výši pojistné ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka