facebook
Dobré ráno, je středa 29.1.2020 a svátek slaví Robin

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů


Ilustrační fotografie


Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě kterých je takový majetek ze společného jmění vyloučen.

Pokud jde o nedokončený dům a okolnost, zda se stane součástí společného jmění manželů, je-li v době uzavření manželství v počátcích svého vzniku, záleží vyřešení této otázky na posouzení konkrétního stupně rozestavěnosti. Jestliže se jedná o stavbu, která má patrné například pouze základy, nelze ji považovat za samostatnou věc v právním slova smyslu, a proto k dokončení takové stavby dojde až během manželství a stane se tak součástí společného jmění manželů.

Jedná-li se však o natolik rozestavěný dům, kde je zřejmé vymezení prvního nadzemního podlaží, jedná se již o stavbu v právním slova smyslu, k níž vzniklo výlučné vlastnické právo jednoho z manželů – stavebníka stavby. Uzavřením manželství se již takový nedokončený dům nestane společným majetkem. Máte-li rozestavěný dům a chystáte-li se uzavřít manželství, zvažte veškeré shora naznačené majetkové okolnosti, které s tím mohou být spojené.

Nová pravidla nájmu bytu od 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 má nastat účinnost nového občanského zákoníku, který přinese mnohé změny. Součástí těchto změn jsou i novinky při pronajímání bytů. Touto novou právní úpravou se budou řídit všechny nájmy bytů, i když byly smlouvy...

Vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora

Exekuce může být vedena pouze proti osobě, která je v rozhodnutí označena jako povinný. Stejně tak může být postižen pouze majetek této osoby. Jestliže tedy během exekuce bude zabrán i majetek třetí osoby, může se tato osoba...

Užívání domu v podílovém spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu je poměrně běžnou záležitostí. Jedná se o situaci, kdy dům je v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob. Rozsah vlastnictví každého ze spoluvlastníků je vymezen stanoveným spoluvlastnickým podílem.

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka