facebook
Dobré odpoledne, je neděle 15.9.2019 a svátek slaví Jolana

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů


Ilustrační fotografie


Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě kterých je takový majetek ze společného jmění vyloučen.

Pokud jde o nedokončený dům a okolnost, zda se stane součástí společného jmění manželů, je-li v době uzavření manželství v počátcích svého vzniku, záleží vyřešení této otázky na posouzení konkrétního stupně rozestavěnosti. Jestliže se jedná o stavbu, která má patrné například pouze základy, nelze ji považovat za samostatnou věc v právním slova smyslu, a proto k dokončení takové stavby dojde až během manželství a stane se tak součástí společného jmění manželů.

Jedná-li se však o natolik rozestavěný dům, kde je zřejmé vymezení prvního nadzemního podlaží, jedná se již o stavbu v právním slova smyslu, k níž vzniklo výlučné vlastnické právo jednoho z manželů – stavebníka stavby. Uzavřením manželství se již takový nedokončený dům nestane společným majetkem. Máte-li rozestavěný dům a chystáte-li se uzavřít manželství, zvažte veškeré shora naznačené majetkové okolnosti, které s tím mohou být spojené.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebývá právě snadnou záležitostí za situace, kdy se údaj týká osoby, která již daný byt či dům neužívá, ale zároveň si nepožádá o zrušení trvalého pobytu.

Sleva z nájemného v bytu

Nájemce bytu je slabší stranou v nájemním vztahu, proto mu zákon poskytuje některá ustanovení na jeho ochranu. Jedním z takových ustanovení je právě i ta klauzule upravující slevu z nájemného v bytu.

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka