facebook
Dobré dopoledne, je středa 1.2.2023 a svátek slaví Nela

Nedokončený dům v době vzniku manželství a společné jmění manželů


Ilustrační fotografie


Společné jmění manželů představuje souhrn majetku, ale i závazků, které jeden z manželů anebo oba společné získají během manželství. Vedle toho jsou stanoveny výjimky, jako např. nabytí majetku darem či dědictvím, na základě kterých je takový majetek ze společného jmění vyloučen.

Pokud jde o nedokončený dům a okolnost, zda se stane součástí společného jmění manželů, je-li v době uzavření manželství v počátcích svého vzniku, záleží vyřešení této otázky na posouzení konkrétního stupně rozestavěnosti. Jestliže se jedná o stavbu, která má patrné například pouze základy, nelze ji považovat za samostatnou věc v právním slova smyslu, a proto k dokončení takové stavby dojde až během manželství a stane se tak součástí společného jmění manželů.

Jedná-li se však o natolik rozestavěný dům, kde je zřejmé vymezení prvního nadzemního podlaží, jedná se již o stavbu v právním slova smyslu, k níž vzniklo výlučné vlastnické právo jednoho z manželů – stavebníka stavby. Uzavřením manželství se již takový nedokončený dům nestane společným majetkem. Máte-li rozestavěný dům a chystáte-li se uzavřít manželství, zvažte veškeré shora naznačené majetkové okolnosti, které s tím mohou být spojené.

Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu Od 1. ledna 2014 nebude povinnost zajistit bytovou náhradu

Dle stávající právní úpravy platné do 31. 12. 2013 jsou pronajímatelé bytů povinni zajistit nájemci určitý druh bytové náhrady ve stanovených případech zrušení nájemního vztahu. Jedná se o situace, kdy pronajímatel vypoví nájemní ...

Nárok manžela na zděděný dům Nárok manžela na zděděný dům

Nabývají-li manželé za manželství majetek, stává se takový majetek součástí jejich společného jmění manželů. A to bez ohledu na to, jestli získá majetek pouze jeden z manželů nebo oba společně. Existují však zákonné výjimky, podle kterých ...

Dům na hypotéku a vypořádání společného jmění manželů

Rozvedou-li se manželé, kteří mají ve společném jmění manželů nemovitost v podobě domu a s tím související společnou hypotéku, je žádoucí, aby došlo k vypořádání společného jmění manželů. Oba účastníci na to mají tři roky, během kterých ...

Podělte se o své názory na tento článek.
zalozka